MEDITATSIOONIJUHT, NÕUSTAJA õpe

Õppegrupp 16 apr. – 16 mai 2021
Zoomis ja ruumis

Suur uute teadmiste ja kogemuste pagas inimpsüühika seostest mindfulnessiga, tõelisest meditatsioonist ja palust muust – uus arusaam meditatsiooni maailmast.

KURSUST VIIB LÄBI
Chandini Sarita, rahvusvaheliselt litsentseeritud meditatsioonijuht, õpetaja, kes on Osho Eesti Meditatsiooni keskuse üks rajajaist-juhtidest ning Eesti Meditatsiooni Kooli asutaja ja juht

*

– see õpe on neile, kes soovivad omandada rohkem teadmisi inimpsüühika-mõtlemise-emotsioonide-ego ning meditatsiooni omavaheliste seoste osas, et osata teisi inimesi omandatud info põhjal paremini toetada meditatsiooni teel;

– see õpe on neile, kes tunnevad, et meditatsiooni ja mindfulnessi teel liikumine on nende südamele armas, kes on valmis ise arenema ning saama sügavaid isiklikke kogemusi, avaradamaks oma teadmisi iseenda tõelisest olemusest, kes soovivad teadlikkuse kasvu;

– selle õppe neljas nädalavahetus on neile, kes soovivad hakata juhendama Osho Aktiivseid Meditatsioone

*

TÕENDID, SERTIFIKAADID
Lõpetanud saavad Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi (64 tunnises õppes) ja lisaks juurde OMIDAF® kursuse läbides rahvusvahelise sertifikaadi (trademark Osho Interantional Fundation), 93 tunnise õppe korral, mis annab õiguse juhendada Osho aktiivseid meditatsioone

*

ÕPPE KORRALDUS

VÕIMALUS 1        Meditatsiooni nõustamise õpe
6 õppepäeva kestev õpe (64 akadeemilist tundi), vt.allpool põhjalik õppekava osade kaupa
*
Osaleja saab laialdasi ja uudseid teadmisi meditatsiooni tõelisest olemusest, aga samuti inimmõtlemise protsessist ja emotsioonidest selles kontekstis, kuidas inimpsüühika mõjutab mindfulness seisundi saavutamist. Ta saab teada, mis on takistused selle seisundi saavutamisel või kuidas toetada teisi sel tasakaalu leidmise teel.
Lisaks saab positiivselt mõjutatud ka osaleja isiklik arengutee. Õppe käigus saadakse sügavaid isiklike kogemusi meditatsiooni ning enesetunnetuse vallas. Mindfulness kogemus arendab teadlikkust – võimaldab iseenda paremat mõistmist, millega kaasneb suhtumiste ja hoiakute muutumine.

Need 6 õppepäeva annavad teadmiste-kogemuste algpagasi teiste inimeste meditatsiooni alaseks toetamiseks.

Minu kui meditatsiooni õpetaja 7 aastane kogemus on, et hea tunne on juhendada, kui lisaks isiklikele kogemustele on juhendajal olemas selline meditatsiooni alaste teadmiste pagas, mis on suurem osalejate omast. Õpetajadki saavad õpetada koolides vaid seetõttu, et nad teavad rohkem kui õpilased ja näevad laiemalt ning kaugemale… Sama ka meditatsioonimaailmas. Nii tekib osalejal usaldus ja endal hea kindel tunne. Kõike ei saagi teada, sest meditatsioonimaailm on lõputu, aga 6 õppepäeva annavad esialgsed algteadmised, et end kindlamini tunda.

Selline teadmistepagas pakub võimalust olla Meditatsiooninõustaja esmases rollis.
Kursuse lõpetajad saavad Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi Meditatsiooni nõustamise õppe läbimise kohta (64 akad. tundi).

*

VÕIMALUS 2             lisandub juurde OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation)  – meditatsioonide juhendamise õpe
lisanduvad juurde 3 õppepäeva
Õpitakse lisaks juurde, kuidas juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone. Lõpetades selle lisa-osa ehk 3 õppepäeva, saadakse lisaks ka rahvusvaheline Osho Aktiivsete Meditatsioonide juhendaja sertifikaat (trademark Osho International Foundation).

TÄISPIKA ehk üheksapäevase õppe (kokku 93 akadeemilist tundi) läbinul on enesekindluseks vajalik algteadmiste-kogemuste pagas, et nii grupis kui personaalselt inimesi meditatsiooniteel nõustama hakata, lisaks ka oskus juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone.

*

OSALEJAD
 – osaleda saavad kõik soovijad, meditatsiooni alane eelkogemus pole vajalik

 

*

ÕPPEKAVA JA JAOTUS

VÕIMALUS 1          Meditatsiooni nõustamine
3 esimest nädalavahetust ehk 64 akadeemilist tundi

NB! Lisaks alltoodud teoreetilistele teemadele, toimub igal õppepäeval praktika, tehakse mitmeid tehnikaid, saadakse isiklikud meditatsiooni alased kogemused ja/või praktiseeritakse iidseid tehnikaid teadlikkuse laiendamise eesmärgil. Iseseisv töö toimub õppepäevade vahelisel ajal.

1 nädalavahetus  16 – 18 apr 

Teema: Üldteadmised meditatsiooni ja mindfulness maailmast. Hoiakud ja mõtlemine.
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
tiivad on toredad kui jalad on maas = kuidas olla meditatiivne ja samas rohkem kui eales – siin ja praeguses hetkes
‘siin – ja praegu’ kohalolupraktikad
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
Hoiakud ja mõtlemine:
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed
ellusuhtumine, eluraam ja elustiil

Teema: EEE ehk emotsioonid, eneseteadlikkus, ego
tunnete virr-varr, segunemine ja muutumise eripära, tunded kui testid
emotsioonide väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha? millised on võimalused?
chakrad ja nende puhastamine
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
tähelepanu ning teadlikkuse laiendamise tehnikad
sisemine jõud

2 nädalavahetus 8-10 mai (L – E) 

Ego
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
ego ja illusioon
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
egotuse seisund
meditatsioon ja ego

Hirm
“Võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed
elu jooksul kogetud hirmu salvestumine kehas – lihasmälus
hirmust vabanemise 4 teed

Nõustamine, abistamine. Inimeste abistamine hirmu, kui peamise arengu takistaja, korral.
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
nõustaja enda teadlikkus ja oma keskmes olek
sisemise kontakti saavutamise tehnikad
nõustmise ABC
gruperinevused
spirituaalse kasvu eripärad

*

VÕIMALUS 2

lisaks eelmistele õppepäevadele tulevad juurde 3 õppepäeva:
14 – 16 mai

Teema: OMIDAF ® kursus, Osho Aktiivsete Meditatsioonide juhendamine

REGISTREERUMINE: meditatsioonikool@gmail.com

SELLE KURSUSE LÄBINUD saavad liituda sügisel algava MEDITATSIOONI ÕPETAJA 1 aastase põhjaliku õppega alates neist moodulitest, mis seni läbimata on.

*

OSALEJATE KOGEMUSVIDEO

kursuse lindistus