KKK

Mis on meditatsioon?

Meditatsiooni seisund pole Sulle võõras: sellega Sa kunagi sündisid siia ilma. Täielik usaldus, avatus, vastuvõtlikkus = heaolu. Laps on täiesti avali: ta ei arva, et keegi ta maha pillaks ehkki nii mitmed erinevad inimesed teda sülle võtavad… Laps ei genereeri hirmutavaid mõtteid, mis viiksid ta eemale eksistentsiga ühendusest. Laps on puhas, süütu ja usaldav. Täis lõputut armastust. See on heaolu seisund. Selline on meditatsioon. Siis tuleb juurde kasvatus ja laps eraldub eksistentsi tunnetusest. 
Kui nüüd täiskasvanu hakkab nn otsima meditatsiooni seisundit, siis lisaandub oluline mõõde: teadlikkus. Ilma selleta ei jüua pärale. 
Ehk teisiti: kui lapsele oli see seisund antud ilma et ta sellest teadlik oleks, siis täiskasvanul on vaja teha teadlik otsus. 
Sellest tekib kvalitatiivne erinevus.
Näitlikustamiseks võiks tuua vabaduse tunnetamise erinevuse. 
Kui Sina kõnnid mööda teed vabalt ringi, ei mõtle Sa oma vabaduse peale – see lihtsalt on Sinuga. Kui aga vang pääseb vanglast ja kõnnib tänaval ringi – tunnetab tema oma vabadust erinevalt Sinust. See on kvaliteedi erinevus. Tekib juurde teine mõõde. 
Sama on meditatsiooniga: lapsele on see antud ilma et ta seda oluliseks peaks, kui Sina selleni hakkad liikuma ja jõuad, siis mõistad ning tunnetad Sa selle tõelist väärtust. Lisandub teadlikkus. See on ülim heaolu, mis üldse olla saab. 
Vabadus, Usaldus, Armastus. 
Täielik
Sellest suuremat heaolu pole olemas. 

Kas saab Tallinnas mediteerida ja kuskohas saab Tallinas õppida mediteerimist?

Kui otistakse võimalust, kus saab Tallinnas mediteerida või kus Tallinnas mediteerimist õppida, siis Eesti Meditatsiooni Kooli poolt korraldatud meditatsiooni kursustel on see võimalik. Asukoha mõttes toimub enamjaolt mediteerimine Tallinnas kesklinna piirkonnas, aga mõnede kursuste puhul on ka erandeid, seepärast võta kooliga ühendust ja täpsustame.
Eesti Meditatsiooni Kooli poolt saab Tallinnas mediteerida aastaringselt ja see loob kõigile pealinna huvilistele head võimalused mediteerimiseks. 

Vahetevahel pakub Eesti Meditatsiooni Kool oma meditatsiooni kursuste näol võimalust õppida mediteerimist ka onlines või siis ka erinevates kohtades üle Eesti (Tartus jm).

Kas on keeruline õppida mediteerima?

Inimesed arvavad, et õppida mediteerima – see on vaevaline tegevus, kus tuleb istuda tundide kaupa liikumatult, silmad suletud ja püüda mõtetest vabaneda. Selline mediteerima õppimine ei ole tänapäeva inimese jaoks efektiivne, kuna ühiskond on väga palju muutunud. 
Tänapäeva inimese jaoks on loodud ktiivmeditatsioonid, mis justkui ise juhivad meditatsiooni õppimist ja viivad inimese läbi mõttergastiku vaikusse. Aktiivmeditatsioonid aitavad jõuda vaikuseni kergemini kui arvatakse. 

Kas mediteerimine edasijõudnutele ja mediteerimine algajatele peab toimuma eraldi gruppides?

Mediteerimine edasijõudnutele ja mediteerimine algajatele on suures osas kunstlik jaotus. Ei saaks jagada algajad ja edasijõudnud eri gruppidesse, sest meditatsiooni õpe ja kogu mediteerimine oleneb valmisolu seisundist. Ei ole vahet, kas on mediteerimine algajatele või mediteerimine edasijõudnutele – kui on vastuvõtlik seisund, avatus, usaldus, siis ei loe see, kui kaua keegi on mediteerinud. 
Tänapäeva inimese jaoks on loodud suurepärased aktiivmeditatsioonid , mis aitavad kõigil ühtmoodi liikuda, on siis mediteerimine edasijõudnutele või mediteerimine algajatele, sel pole mingit vahet. Iseenda vastuvõtlik seisund ja instruktsiooni täpne järgimine viivad mõlemaid ühtmoodi edasi. 

Kui pikalt võtab meditatsiooni õpe aega?

Kui Sa tahad meditatsiooni õppida, siis tea, et meditatsiooni õpe ei ole seotud niivõrd ajaga kui Sinu seisundiga. Meditatsiooni õpe puudutab Sinu seisundit, mitte aega. Mõni inimene võib olla mediteerinud aastaid, aga kui tal ei ole nn vee kvaliteeti: vastuvõtlikkust, alistumist, pehmust, lubavust, siis meditatsioon sügavale liikuda ei saa. 
Kui aga inimene, kes tahab meditatsiooni õppida ja pole kunagi mediteerinud, on usaldav, vastuvõtlik ehk nn alistuv – lubab “asjadel” juhtuda, siis meditatsioon saab toimetada inimesega talle kõige paremal moel ja liikuda sügavale. Seega meditatsiooni õpe ja see, kui sügav meditatsiooni seisund tekib, ei sõltu sellest, kui kaua on inimene mediteerinud, vaid seisundist mediteerimise ajal. 

Kas igaüks saab mediteerima õppida?

Arvatakse, et võib olla inimesi, kes ei saagi mediteerima õppida. Nii see aga ei ole. Mediteerima õppida on võimalik kõigil, kuna me oleme sündinud meditatsiooni seisundiga ja see on meie olemus. Mediteerima õppida – tähendab tegelikult tuletada meelde (või leida uuesti üles) see seisund, millega me kord sündisime ja mis on meie sees. See ei ole kuskil väljaspool. Ja seda ei saa otsida väljaspoolt. See on vaid iseenda sisse minek. Suund on sisse, oma keskmesse. 

Kas õppida mediteerimist tähendab istuda tundide kaupa liikumatult? 

Arvatakse, et õppida mediteerimist tähendab istuda tundide kaupa liikumatult. See on Buddha Vipassana meditatsiooni puhul nii. Tänapäeva inimese jaoks on aga loodud aktiivmeditatsioonid , just abistamiseks. Tänapäeva inimene ei suuda õppida mediteerimist nii, et istub tunde vaikselt ja liikumatult. Ühiskond on erinev Buddha- aegsest ajast, elutempo on erinev. Seega – õppida mediteerima tänapäeval, erineb täiesti sellest, mis oli kunagi.

Mis on aktiivmeditatsioon?

OSHO aktiivsed meditatsioonid on loodud just tänapäeva inimese jaoks. Aktiivmeditatsioon alustab kehast – keha pingete vabastamisest, liikudes edasi vaikuse poole. OSHO aktiivne meditatsioon justkui ise juhib Sind läbi mõtete räga vaikuse poole. Kui tahad õppida mediteerimist, tuleb teha “asju” õiges järjekorras ja niimoodi ongi aktiivmeditatsioonid üles ehitatud. 
Inimkehas on pinged: esmalt on vaja keha vabanemist pingest ja siis toimub mõtete vabanemine. 
Piltlikult: et jõuda teisele korrusele, tuleb alustada esimesest trepiastmest. 
Aktiivmeditatsioonid justkui ise kannavad Sind. 

Tuhandeid aastaid tagasi lõi Buddha Vipassana – liikumatu istumise ja hingamise vaatlemise meditatsisooni tehnika. Aeg ja ühiskond – kogu maailm, on täiesti erinev Buddha-aegsest maailmast. Meil on tohutu kiirus ja täiesti erinev elutempo. 
Aktiivmeditatsioon aitab tänapäeva inimesel jõuda tõelise mõttepausini, et see poleks lihtsalt iseenda pettekujutelm vaid ka tõepoolest nii juhtuks. 
Seega erineb meie meditatsiooni õppimine sellest, mis oli Buddha- aegadel. Meil tuleb vaikusse jõudmiseks alustada kehast ja meil on sel teel suurepäraseks abiks OSHO aktiivmeditatsioonid. 

Mida on vaja mediteerima õppimiseks ?

Mediteerima õppimiseks on vaja esmalt enda sisemist kutset ja teiseks – teha õigeid meditatsiooni tehnikaid. Tänapäeval nimetatakse meditatsiooniks palju asju, mis ei ole tegelikult meditatsioonid. Mediteerima õppimiseks on eelkõige vaja neil vahet teha.

Õiged meditatsioonid viivad Su enda sisse – keskmesse, aga mitte endast välja. Kujutlusrännakud oja äärde või vaiksele aasale, ei ole kahjuks meditatsioonid. Mediteerima õppimiseks on vaja teha vahet tõelisel meditatsioonil ja kujutlus- või fantaasiarännakul. 
Seepärast, et mediteerima õppimiseks ilmaasjata aega ei raiskaks, on hea tulla Eesti Meditatsiooni Kooli ja õppida mediteerima siin, tehes koos neid meditatasioone, mis on maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.

Kas ma saan ka iseseisvalt mediteerimist õppida?

Mediteerimine ongi väga isiklik ja individuaalne “asi”, aga mediteerimist õppida on hea esialgu siiski koos grupiga ja kellegi juhtnööride järgi. Kui sa tahad mediteerimist õppida õigesti (sest nagu kõigi asjade puhul – alati on parem õppida algusest peale õieti kui hakata ümber õppima), siis on soovitus tulla Eesti Meditatsiooni Kooli, kus toimub mediteerimise õpe kõigile: siin saavad algajad õppida mediteerima ja siin on ka edasijõudnute mediteerimine. Tegelikult ei tahaks sellist jaotust üldse teha, aga kuna neid termineid laialt kasutatakse, siis selguse mõttes selline jaotus siin. 

Kas mediteerimine algajatele on erinev kui edasijõudnute mediteerimine?

Kui teha tänapäeva inimesele mõeldud aktiivmeditatsioone, siis mediteerimine algajatele on sama mis edasijõudnute mediteerimine. Oluline on järgida instruktsiooni. Pole vahet, kas on mediteerimine algajatele või edasijõudnute mediteerimine – mida täpsemalt instruktsiooni järgi tehakse, seda sügavam tulemus on. Õige seisund, instruktsiooni täpsus – ja tulemus on suurepärane ning üllatav nii algajatele kui edasijõudnutele. 

Kas algajate mediteerimine on aeganõudvam kui teistel?

Algajate mediteerimine ei võta rohkem aega. Siin ei ole küsimus niivõrd ajas ja nn “harjutamises”, vaid selles, kas piltlikult öeldes usaldatakse end selle meidtatsiooni tehnika kätte ja lubatakse, et meditatsioon toimetab Sinuga ise, Sulle parimal moel. Algajate mediteerimine kui selline, on täiesti vale termin, mis juhib inimese arvamsueni, et meditatsioon on midagi, mida tuleb “treenida” ja treeningule kulub ju aeg. On see algajate mediteerimine või edasijõudnute mediteerimine – on kõigi jaoks sama, et – oled ergas instruktsiooni suhtes, oled usaldav ning vastuvõtlik ja siis meditatsioon ise juhtub Sulle. Sina ei saa seda teha. See on lubamine, alistumine. See on vee kvaliteet, mis võtab kuju vastavalt sellele, millisesse anumasse ta valatakse…. Sellise olekuga toiimub tõeline mediteerimine.

Mida eeldab mediteerimine algajatele?

Mediteerimine algajatele ehk meditatsiooni õpe eeldab, et tunned kutset. Tuntakse kutset õppida mediteerima. 
Mediteerimine algajatele võib pakkuda isegi rohkem võimalusi liikuda meditatsioonis sügavale kui edasijõudnute mediteerimine. Põhjus on lihtne. Nagu lapsed võrreldes täiskasvanutega, on puhtamad ja süütumad – nad ei oska midagi oodata, nii ka siin. Mediteerimine on avatus, usaldus, valmisolek vastu võtta. Mediteerimine algajatele tähendab, et Sa tahad õppida mediteerimist. Sel juhul pea meeles, et ilma sellise seisundita ei ole võimalik mediteerimist õppida. Tahad mediteerida ja õppida meditatsiooni, siis need kvaliteedid on mediteerimise õppimise alusteks. Võib küll luua väliselt mediteerimise õppimise võimalused : istuda lootose asendis, panna küünlad põlema, luua füüsiliselt vaikne keskkond jne, aga kui need sisemised kvaliteedid puuduvad, siis mediteerimise õppimist toimuda ei saa. 
Need kvaliteedid on vajalikud ka neile, kes on juba mediteerinud. Tegelikult ei saakski liigitada: meditatsioonid algajatele ja meditatsioonid edasijõudnutele. See, kui sügavale liigutakse oma meditatsioonis, oleneb kas ja kuivõrd need kvaliteedid on olemas sel hetkel. See on kõigi jaoks ühine ja peamine. See on baas.

Meditatsioonid algajatele või meditatsioonid edasijõudnutele – mis on erinevus?

Meditatsioonid algajatele või meditatsioonid edasijõudnutele – erinevust tegelikult pole. Meditatsioonid algajatele või meditatsioonid edasijõudnutele on samad, kui lähtuda sisust ja mitte vormilisest ehk välisest osast. See, et inimene, kes on aastaid mediteerinud, teab kuidas istuda või milline atmosfäär luua, ei vii veel sügavasse meditatsiooni. Meditatsiooni sügavuse määrab ära seisund, millega sel hetkel ollakse. 
Sageli võib edasijõudnute mediteerimine saada takistatud sellega, et mõistus juba teab, kuidas peaks olema ja jääb seda ootama, tahtma, lootma… See kõik aga on takistuseks. Algajate mediteerimine aga on sageli süütu, puhas, puutumatu, kus ei teata mida tahta või oodata – ollakse süütud kui lapsed ja nii kannab meditatsioon Su sügavamale, koged midagi seni kogematut… 
Seega – me ei peaks jaotama kunstlikult: meditatsioonid algajatele ja meditatsioonid edasijõudnutele

Mediteerimise võimalused Tallinnas on Eesti Meditatsiooni Koolis.

Algajate mediteerimine ja mediteerimine edasijõudnutele toimub Eesti Meditatsiooni Koolis alates 2015 aastast. Kool ongi loodud 2015 aastal selleks, et saaks toimuda nii mediteerimise õpe algajatele kui ka mediteerimise õpe edasijõudnutele – ehk teisisõnu: et meditatsiooni õpe jõuaks kõigini, kel on soov mediteerimist õppida.

Üheskoos toimub mediteerimine Tallinnas (enamasti keskĺinnas) 1 x kuus nädalavahetusel

Eesti Meditatsiooni Koolil on programmis konkreetsed meditatsiooni kursued: Meditatsiooni kursus iseendale ja Meditatsiooni õpetaja koolitus – need mõlemad on suurepärased võimalused õppida mediteerima. 
Mediteerimise õppimine toimub kord kuus laupäeval ja pühapäeval kl 10.30 – 18.30. Seega – kord kuus kohtume 16 tunniks – toimub intensiivne meditatsiooni õpe, kus igaüks saab kogeda meditatsiooni mõju. 

Vahepealsel ajal saab igaüks praktiseerida mediteerimist iseseisvalt 

ehk siis teha kodus neid õpitud meditatsioone kuni järgmise meditatsiooni kursuse korrani. Seda iseseisvat mediteerimise aega toetab ühine fb grupp, kus jagatakse ja saadakse vajalikku infot, vastuseid küsimustele jne. 

Kui sa ikkagi küsid, et kas see on mediteerimine algajatele või edasijõudnutele

ehk kas need on kursused, kus just alagajad saavad õppida mediteerima või on need kursused edasijõudnutele mediteerimiseks, siis vastus on ühene – need meditatsiooni kursused ei tee kellelgi vahet: need on meditatsioonid algajatele samavõrd kui meditatsioonid edasijõudnutele. Oluline on, et tahad mediteerimist õppida – et Sul on soov õppida mediteerima või edasijõudnute puhul – oma meditatsioonis sügavamale liikuda. Sellistel juhtudel on need mediteerimise kursused Sulle sobivad ja suurepärased võimalused. 
Seega on antud meditateerimise võimalus Tallinnas vahettegematult kõigi jaoks

Lisaks toimub suveajal ka Eesti Meditatsiooni Kooli mindfulness ja meditatsiooni laager.

Ka sinna tulles saab õppida meditatsiooni ja koos paljude teistega suures ja toetavas energias. Meditatsiooni laager on alati osalejatele meeldinnud – valgustunud meistrite tehikad on niigi võimsad ja kui neid teha koos veel sellise suure hulga inimestega ning kauni looduse rüpes – siis on mõju veelgi tuntavam ja imelisem. 

Seega on Sul Eesti Meditatsiooni Koolis on mitmed meditatsiooni õppimise võimalused:

on algajatel võimalus õppida meditatsiooni ja on ka edasijõudnute võimalused mediteerida , et liikuda oma meditatsioonis sügavamale astmele; on meditatsiooni võimalused Tallinnas ja ka pealinnast väljaspool. 
Nii et kõik kes soovivad mediteerida, olete oodatud ühendust võtma ja osalema Eesti Meditatsiooni Kooli meditatsiooni kursustel!