Meditatsiooni õpetaja õppekava

Moodul: Üldteadmised, hoiakud ja mõtlemine. Seos meditatsiooniga

Üldteadmised

Hoiakud ja mõtlemine

Moodul: Emotsioonid, suhted, enesetunnetus. Seosed meditatsiooniga

Suhted

Moodul: Identifitseerimine vs Meditatsioon. Keha kui indikaator. Ego

Ego

Moodul: Hirm – suurim mõjufaktor. Intensiivkogemus

Hirm

Isikliku intensiivkogemuse moodul

Moodul: Meditatsiooni seisundi kvaliteedid

Lisanüansid:

Moodul: Teadvuse eri seisundid. Elu ja eksistents. Energia

Moodul: Ajalisus-ajatus, tõelisus, ehtsus. Intensiivkogemus

Isikliku intensiivkogemuse moodul

Moodul: Meditatsiooni juhendamise õpe / OMIDAF® kursus (trademark Osho Internationl Foundation)

Moodul: Nõustamine, abistamine. Videotreening

Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne.

Moodul: Juhendamise oskuste ja teadmiste praktiseerimine

Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

Moodul: Meditatsiooni, eritehnikate ja lühitehnikate laager

Moodul: lõpulaager (eraldi laager 3 ja 4 õppegrupil)

  1. erinevad lühiloengud või arutelud
  2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide praktiseerimine
  3. lõputööde esitlemine
  4. meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine

Moodul: 21 päevane meditatsioon

Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks meditatsiooni kursuste edasisel korraldamisel, on organiseerida erilisi, 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret. Selleks aga, et neid meditatsioonigruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.
See tsükkel tehakse läbi koos grupiga zoomi (vmt) vahendusel või siis õpetajaga erikokkuleppel iseseisvalt, kui selleks on arvestatav põhjus. Gruppe saab moodustada kas grupeerudes omavahel või siis osaleda õppekavast eraldiseisvalt moodustatud ning spetsiaalselt juhendatud grupis. See on igaühe enda valik.

Lõputöö kirjutamine – referaat

Õppija koostab lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus. Õppija käsitleb referaadis (ettekandes) teemat õpitu põhjal ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt.