Kool

Eesti Meditatsiooni Kool asutati 4.02. 2015 aastal, et luua võimalused õppida meditatsiooni, pakkudes meditatsiooni teel arenemiseks erinevaid meditatsiooni kursusi, meditatsiooni laagreid ja individuaalseid seansse.

Tänaseks on see visioon laienenud ja isiklikule arengule lisaks pakub kool ainukesena Eestis ka Meditatsiooni õpetaja koolitust – see on väljaõpe neile, kes tahavad ise hakata teisi inimesi meditatsiooni teel juhendama.

Meditatsiooni õpetaja väljaõpe on aastane meditatsiooni kursus, mis toimub kindla õppekava alusel ja lõpeb 2 sertifikaadiga: meditatsiooni õpetaja tunnistusega ja rahvusvaheline sertifikaadiga, mis võimaldab õpitud meditatsioone juhendada kõikjal maailmas.

Riiklikule õppekava standardile vastav aastane meditatsiooni koolitus on üks väheseid meditatsiooni õpetaja koolitusi kogu Euroopas.

Lisaks põhikoolitustele, leiab koolist ka teisi erinevaid võimalusi isiklikuks arenguks, kuid kõik pakutavad võimalused nii kursuste kui ka individuaalsete seansside näol, on ikkagi kas kaudselt või otseselt seotud meditatsiooniga.

Nii on näiteks kooli poolt pakutavad hüpnoosi seansid seotud meditatsiooni seisundisse jõudmisega nii, et kui hüpnoosi abil vabastatakse inimene mingist isiklikust probleemist ja emotsionaalsetest pingetest – tekib sügav vaimne, emotsionaalne ja kehaline lõõgastus, mis on meditatsiooni seisundisse jõudmise alus. Ajapikku õpib inimene end ise viima sellesse sügavasse lõõgastuse seisundisse ja tekib võimalus liikuda ka sügavasse meditatsiooni.

Kui aga on huvi õppida hüpnoosi ja hakata sel teel teisi aitama, siis kord aastas pakub kool ka Hüpnoosi koolitust, mille läbimise korral saadakse Ameerika Hüpnotisööride Assotsiatsiooni sertifikaat.

Samasugune side on ka teiste kooli poolt pakutavate võimaluste ja meditatsiooni vahel.

Kooli kursustele või individuaalsetele seanssidele on oodatud kõik täiskasvanud, kellel on huvi ja valmisolu. Eesti Meditatsiooni Kool on Täiskasvanute Täiendkoolitusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), majandustegevuse teade nr 12794904.