MEDITATSIOONI ÕPETAJA 1.aastane õpe, sept 2021 – aug 2022

Selle 1 aastase kursusega liigud Sa meditatsioonis teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel.
*
Õpetajana, nõustajana pead  omama piisavat pagasit –  teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool nendest, keda aitad, ning tunda ennast enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas. Nagu kooliski.
*
Kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, on aina rohkem vaja õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni valdkonans juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi ja rohkem rõõmu. Elukvaliteet paraneb nii neil, kui Sul endalgi.
*
Meditatsiooni õpetaja õppekava on töötatud välja täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile vastavalt
TEADMISEKS:
1. KOOLIDE pedagoogidele ja eripetsialistidele, kes soovivad tulla õppima Meditatsiooni õpetaja kursusele riikliku rahastamisega: Eesti Meditatsiooni Kooli majandustegevuse teate nr 12794904, leiate EHIS (Eesti hariduse Infosüsteem) registrist SIIT 

2. Eesti Meditatsiooni Kool on ka 
Töötukassa koolituskaardi
koostööpartner

*
DOKUMENDID koolituse läbimise korral:
1) Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
2) rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho aktiivseid meditatsioone üle kogu maailma.
*

AJAKAVA JA ÕPPEMAHT

Meditatsiooni õpetaja kursuse õppemaht kokku on 310 akadeemilist tundi (ajavahemikus sept. 2021 –  aug. 2022; täpsed kuupäevad – vt.  allpool)
*
Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab 3 osa:
1. Meditatsiooni nõustamine, esmaõpe (90 akad.tundi) : september, oktoober, november, detsember 2021
2. Meditatsiooni õpetaja eriõpe (182 akad tundi): jaanuar ,veebruar, aprill, juuni algus, augusti lõpuosa (3 päeva praktika- ja kogemuslaager) 2022
3. Meditatsioonijuhi õpe (38 akad tundi) / OMIDAF® kursus: mai 2022
*

Kursus toimub enamasti 1 kord kuus ja 1. nädalavahetusel
Täpsed kuupäevad avaldatakse kodulehel hiljemalt 25. mail.
Koolil on vajadusel õigus teha muudatusi (kuupäevad, koolituse toimumise asukoht jm)
*
Registreerumine on avatud: meditatsioonikool@gmail.com
Kui keegi soovib õppida vaid 4 kuud, siis on võimalik õppida Meditatsiooni nõustamise esmaõppes (vt. sept – dets teemad allpool)
*
Iga kuu on erinev temaatika.
Igal kursuse päeval tehakse ka meditatsiooni ja/või iidseid tehnikaid.
*
*
MEDITATSIOONI ÕPETAJA ÕPPEKAVA
*
MEDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA

SEPTEMBER 25 – 26
kl 10.30 – 18.30

Teema: ÜLDTEADMISED. HOIAKUD JA MÕTLEMINE. SEOS MEDITATSIOONIGA. 
Üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

Hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed
*

OKTOOBER 23 – 24
kl 10.30 – 18.30

Teema: EEE ehk EMOTSIOONID, ENESETUNNETUS, EGO. SEOSED MEDITATSIOONIGA.
*
emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha – võimalused?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha

Ego
ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund
*

NOVEMBER 20 – 21
kl 10.30 – 18.30

Teema: NÕUSTAMISE ABC. INTENSIIVKOGEMINE
*
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

Teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamise kursus
*

DETSEMBER 4 – 5
kl 10.30 – 18.30

Teema: IDENTIFITSEERIMINE vs MEDITATSIOON. KEHA KUI INDIKAATOR. HIRM – SUURIM MÕJUFAKTOR
*
identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

Hirm
hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

*

MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID JA TEADVUSE ERI SEISUNDID

JAANUAR 7 – 8 / NB! R – L
kl 8.00 – 16.00 / ruumis või onlines

Teema: MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID
*
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused
*
Lisanüansid:
üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
*
VEEBRUAR 5 – 6
kl 8.00 – 16.00 / ruumis või onlines

Teema: TEADVUSE ERI SEISUNDID. ELU JA EKSISTENTS. ENERGIA
*
elu ja eksistents
elu kui võimalus – kasuta või raiska!
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
dimensioonitu teadvus
eludraamade lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
*
virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
satori, samadhi
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine
sama energia  – kas loob või hävitab
*
MÄRTS

Märtsikuu on jäetud vabaks, et neil, kes soovivad saada teistsugust tunnetuslikku kogemust, oleks olemas aeg, et teha ühtsama meditatsiooni 21 järjestikust päeva.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks kursuste korraldamisel, on organiseerida 21 päevaseid meditatsioonigruppe (21 on oluline arv) ja selleks, et neid gruppe juhendada, on oluline ise eelkõige sellist kogemust omada.
Soovituslik.
*
APRILL 16 – 17
kl 10.30 – 18.30


Teema: AJALISUS-AJATUS, TÕELISUS, EHTSUS. INTENSIIVKOGEMINE
*
siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon
*
Teoreetiliste teadmiste baasil intensiivne praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamine
*
MAI 20 – 22 (R – P)
R kl 14.00 – 20.00; L ja P kl 10.30 – 20.00


MEDITATSIOONIJUHI ÕPE / OMIDAF® kursus
(trademark Osho International Foundation)

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika
*
teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine
tehnikad, praktikad, meditatsioonid
*
JUUNI 4 – 5
kl 10.30 – 18.30

NÕUSTAMINE, ABISTAMINE. KONKREETSED TEHNIKAD. PRAKTILINE ÕPE – videotreening
*
nõustamise eripära meditatsiooni 
valdkonnas

probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
*
sisemise kontakti saavutamise tehnikad

tehnikad emotsioonidega tegelemiseks
tehnikad hirmudega tegelemiseks
kohalolu tehnikad
*
praktiline õpe (videotreening osa päevast)
õpime praktikas, kuidas on suurepärane ja lihtne vastata küsimustele ja esineda grupi ees
*
JUUNI – JUULI – AUGUST 

LÕPUTÖÖ KIRJUTAMINE
*
Õppija koostab lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud ja juhendajaga eelnevalt kooskõlastatud teemal. Referaadi esitlus toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris. 
*
AUGUST 19 – 21 (R – P)
R kl 13.00-19.00; L ja P kl 10 – 19.00 (kellaajad võivad muutuda)
Asukoht kas Tallinnas või väljaspool (teavitatakse edaspidi)


3 PÄEVANE PRAKTIKA – KOGEMUSLAAGER JA 

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KURSUSE LÕPETAMINE
*
1. erinevad lühiloengud, arutelud
2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide intensiivne praktiseerimine
3. grupi ees esinemise kogemuslik praktiseerimine: iga õppija esitleb oma lõputöö – referaadi grupile, olles valmis ka tekkinud küsimustele vastama. Lõputöö – referaadi hindamine.
4. lisavõimalus: õppija vastava soovi korral (ja võimaluse olemasolul) meditatsiooni juhendamise praktiseerimine
5. tegevuste arutelud ja analüüsid
6. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine
*
*
Meditatsiooni õpetaja kursus LÕPEB HINDAMISEGA 

  1. REFERAAT

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusaega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Õppija valib kuruse jooksul käsitletud teemade seast endale ise teema, kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris
NB! referaat esitatakse ülevaatamiseks juhendajale elektrooniliselt hiljemalt 1. augustiks

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam
selge, lihtne ja arusaadav väljendus
*

2. MEDITATSIOONI JUHENDAMINE, INSTRUEERIMINE

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS JA RAHVUSVAHELINE SERTIFIKAAT

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonijuhi õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral ka inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). Meditatsioonijuhi õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-list osalemine sellel nädalavahetusel (R-P) mil see toimub ja vastava hindamise positiivne läbimine.
*

ÕPPE ÜLDEESMÄRK 
Koolituse läbinu omab laia ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditasiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi teadlikult juhendada meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat
*
KOOLITUSE LÄBINU TEADMISED / OSKUSED

*omab laiaulatuslikku ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni sügavast olemusest, psühholoogilistest seostest, erinevatest teadvuse seisunditest jne. osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsiooni gruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

*

ÕPPEMATERJAL
Koolituse läbimisel saab õppija
1. üldkokkuvõtliku materjali, milles on kajastatud läbitud loenguteemad
2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega

*

*
Teadmiseks neile, kes on juba läbinud, või kes kevadel läbivad Meditatsiooni nõustamise kursuse, siis teie saate samuti liituda Meditatsiooni õpetaja õppega (seni läbitud teemad võetakse arvesse ja neid ei pea uuesti läbima), selleks on aga vajalik kindlasti varajane eelregistreerimine.
*

TOIMUMISE KOHT: Tao keskus ja Holistika Instituut

KÜSIMUSED JA REGISTREERIMINE: meditatsioonikool@gmail.com

*

Meditatsiooni nõustamise esmaõppe kogemusvideot saab vaadata SIIT
*
*

ÕPETAJA Chandini Sarita, rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee algas 2006 aastal ja ligi aasta on ta mediteerinud meditatsiooni sünnimaal – Indias.
Tänaseks omab Sarita sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Sarita on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut, olles juhendanud meditatsioone ka Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias.

Erialalt on ta Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks. Omab psühhoterapeudina pikaaegseid kogemusi psühholoogilise nõustamise alal.
Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.