MEDITATSIOONI ÕPETAJA väljaõpe / 2 sertifikaati/ 5. väljaõppe grupp alustab 14.jaan.2023

Eesti Meditatsiooni Kool pakub ainukesena Eestis meditatsiooni õpetaja väljaõpet. Koolitus lõpeb 2 sertifikaadiga: meditatsiooni õpetaja tunnistus ja rahvusvaheline sertifikaat. Riiklikule õppekava standardile vastav aastane meditatsiooni koolitus on üks väheseid ka kogu Euroopas.
*
Meditatsiooni õpetaja koolituse 5.õppegrupp toimub 14. jaan. 2023 – 9. juuni 2024.
*
Kui Sa ei ole kindel, kas tahad hakata õpetajaks, ka sel juhul võid tulla osalema – iseenda jaoks, sest palju võib muutuda selle aastaga. Mitmetes on see soov tärganud, sest kõik on nii põnev, jagamine hakkab meeldima ja enesekindlus kasvab väga palju selle ajaga. Aga kohustust õpetama hakata peale seda aastat ei ole, saab osaleda ja õppida ka vaid enda tarbeks.
*
Selle pikaajalise  kursusega liigud Sa meditatsioonis teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel.
*
Koolitusel käsitletakse vaid valgustunud meistrite (Buddha, Lao Tzu, Osho, Krishnamurti, Gurdijeff) õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.
*
Õpetajana, nõustajana pead  omama piisavat pagasit –  teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool nendest, keda aitad, ning tunda ennast enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas.
*

* Pildil on esimene õppegrupp, kes alustas 25. sept. 2021

Kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, on aina rohkem vaja õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni valdkonnas juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi ja rohkem rõõmu. Elukvaliteet paraneb nii neil, kui Sul endalgi.
*
Meditatsiooni õpetaja õppekava on töötatud välja täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile vastavalt
*
2 DOKUMENTI koolituse läbimise korral:
1) Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
2) rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho aktiivseid meditatsioone üle kogu maailma.
*

ÜLDINFO JA ÕPPEMAHT
I ja II grupp 310 akadeemilist tundi
alates III grupist, on Meditatsiooni õpetaja koolituse õppemaht 365 akadeemilist tundi
*
Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:
1. Meditatsiooni baasõpet
2. Konkreetsete meditatsioonide süvaõpe ja juhendamine  / OMIDAF® kursus 
3. Meditatsiooni õpetaja eriõpet
*

Kursus toimub enamasti 1 kord kuus ja ühel nädalavahetusel. VT KOGU AJAKAVA TEKSTI LÕPUST
Koolil on vajadusel õigus teha muudatusi (kuupäevad, koolituse toimumise asukoht jm)
NB! Meditatsiooni õpetaja kursus ei sõltu kehtestatavatest piirangutest. Alustame ja lõpetame vastavalt ajagraafikule kas ruumis või zoomis, et säilitada järjepidevust ja motivatsiooni.
*
Iga kuu on erinev temaatika. Koolitusel edastatakse teile vaid valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning ainult neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.
*
*
MEDITATSIOONI ÕPETAJA ÕPPEKAVA
*

MOODUL
Teema: ÜLDTEADMISED. HOIAKUD JA MÕTLEMINE. SEOS MEDITATSIOONIGA. 
Üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

Hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?
*

MOODUL
Teema: EMOTSIOONID, SUHTED. ENESETUNNETUS. SEOSED MEDITATSIOONIGA.
*
emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
suhtumine issendasse: enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus

Suhted
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
emotsionaalne kaugjuhtimispult – mis see on?
vajadus olla vajatud
suurimad pingekolded: süü ja viha

*

MOODUL
 Teema: IDENTIFITSEERIMINE vs MEDITATSIOON. KEHA KUI INDIKAATOR. EGO
*
Ego
ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund
*
identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö
*

MOODUL
Teema: HIRM – SUURIM MÕJUFAKTOR.
INTENSIIVKOGEMUS
*
Hirm
hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed
*
Isikliku intensiivkogemuse moodul

*

MOODUL
Teema: MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID
*
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused
*
Lisanüansid:
üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
*
MOODUL
Teema: TEADVUSE ERI SEISUNDID. ELU JA EKSISTENTS. ENERGIA
*
elu ja eksistents
elu kui võimalus – kasuta või raiska!
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
dimensioonitu teadvus
eludraamade lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
*
virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
satori, samadhi
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine
sama energia  – kas loob või hävitab
*
MOODUL
Teema:  AJALISUS-AJATUS, TÕELISUS, EHTSUS.
INTENSIIVKOGEMUS
*
siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon
*
Isikliku intensiivkogemuse moodul
*
MOODUL
MEDITATSIOONIDE JUHENDAMISE ÕPE / OMIDAF® kursus
(trademark Osho International Foundation)

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika

*
MOODUL
NÕUSTAMINE, ABISTAMINE.
VIDEOTREENING
*
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
Ainukordse kuulamistehnika praktiseerimine 

*

Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne. 

*
MOODUL (alates kolmandast õppegrupist)
Teema:  JUHENDAMISE OSKUSTE JA TEADMISTE PRAKTISEERIMINE
*
Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

*
MOODUL (alates kolmandast õppegrupist)
MEDITATSIOONI JA ERITEHNIKATE LAAGRID: IIDSED TEHNIKAD,  LÜHITEHNIKAD või SÜVATEHNIKAD
PRAKTISEERIMINE JA INTENSIIVNE KOGEMINE

Lisaks meditatsioonidele, toimub ka eritehnikate praktiseerimine.
Iidseid tehnikaid on kokku 112.
Lühitehnikaid igapäevaeluks on samuti palju.
Moodul võib koosneda kas mitmetest iidsetest tehnikatest ja/või lühitehnikatest või siis mitmepäevasest konkreetsest süvatehnikast, mille käigus liigutakse intensiivselt iseenese sügava tunnetuseni.
See on moodul, mida võivad tulla juhendama ka välisjuhendajad (süvatehnikate puhul)

MOODUL
LÕPULAAGER
MEDITATSIOONI ÕPETAJA KURSUSE LÕPETAMINE
*
1. erinevad lühiloengud või grupitööd
2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide praktiseerimine
3. lõputööde esitlemine
4. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine

*

MOODUL
21 PÄEVANE MEDITATSIOON
1 kuu on jäetud selleks, et oleks aega teha läbi ja kogeda 21 päevase meditatsiooni tsüklit.
See on väga soovituslik.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks kursuste korraldamisel, on organiseerida erilisi – 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret. Selleks aga, et neid gruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.
*

LÕPUTÖÖ KIRJUTAMINE – REFERAAT
*

Õppija koostab lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus.  Õppija käsitleb referaadis (ettekandes) teemat õpitu põhjal ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt. 
*

Meditatsiooni õpetaja kursus LÕPEB HINDAMISEGA 

  1. REFERAAT

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Referaat tehakse kursuse jooksul käsitletud teemal.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub lõpulaagris
NB! õppija saadab referaadi kooli e-postile hiljemalt 15 päeva enne laagri algust.

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam lähtuvalt õppeperioodi jooksul käsitletud materjalist
selge, lihtne ja arusaadav väljendus
*

2. MEDITATSIOONI JUHENDAMINE, INSTRUEERIMINE

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS JA RAHVUSVAHELINE SERTIFIKAAT

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). Meditatsiooni juhendamise õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-line osalemine antud õppe nädalavahetusel, mil see aset leiab, ja vastava hindamise positiivne läbimine.
*

ÕPPE ÜLDEESMÄRK 
Koolituse läbinu omab ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi aidata meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat.
*
KOOLITUSE LÄBINU TEADMISED / OSKUSED

*omab ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni tõelisest olemusest, psühholoogilistest seostest jne, osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsioonigruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

*

ÕPPEMATERJAL
Koolituse läbimisel saab õppija
1. üldise ülevaatliku materjali õppeperioodi jooksul läbitud loenguteemade kohta
2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega
*
TOIMUMISE KOHT: Tao keskus, Holistika Instituut, online
*
AJAGRAAFIK
*
5. alustav grupp
(14.jaan. 2023 – 9.juuni 2024)
enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
14 – 15 jaanuar
4 – 5 veebruar
11 – 12 märts või 8 – 9 aprill
iseseisev praktika
20 – 21 mai
16 – 18 juuni, meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)
2 – 3 september
15 – 16 september (R-L)
13 – 14 oktoober
1 – 3 detsember, meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024.a.
6 – 7 jaanuar
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
jaanuari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

5 – 6 veebruar
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
veebruari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

18 – 24 märts
lõputöö jaoks kirjanduse lugemine ja lõputöö kirjutamine

19 – 21 aprill OMIDAF
18 – 19 mai
7 – 9 juuni, meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus ja lõpuaktus

*
4. grupp (1. okt. 2022 – 8. okt. 2023)

enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
1 – 2 okt
29 – 30 okt
19 – 20 nov
17 – 18 dets
2023.a.
6 – 7 jaan (R – L)

4 – 5 veebr
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
veebr lõpus praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

18 – 19 märts
(praktika 8-10 grupis, 1 päev neist kuupäevadest – selgub õppeaasta käigus)
märtsi lõpus praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval

29 – 30 apr
13 – 14 mai
16 – 18 juuni – meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)
juuli – lõputöö kirjutamine
4-6 aug OMIDAF, R kl 12 – 17, L – P kl 9 – 17 (kellaajad võivad muutuda)
23 – 24 sept
6 – 8 okt lõpulaager R – P 
*
III grupp (7.05.2022 – 30.07.2023)
enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
7 – 8 mai
11-12 juuni
juuli – iseseisev praktika
6 – 7 august
24 – 25 september, kl 10.30 – 18.30
22 – 23 oktoober
12 – 13 november
10 – 11 detsember

2023.a.
7 –  8 jaanuar – osalemine ÜHEL praktikapäeval;
+ ajavahemikus 18-22 jaan. 3 tundi praktikat 3-stes gruppides (ühel päeval) – grupid lepivad omavahel kokku ajas ja kohas (kas zoomis või ruumis) 

18 – 19 veebruar – osalemine ÜHEL praktikapäeval;
+ ajavahemikus 3-26 veebr. 3 tundi praktikat 3-stes gruppides (ühel päeval) – grupid lepivad omavahel kokku ajas ja kohas (kas zoomis või ruumis)  

märts – iseseisev töö
17-19 märts OMIDAF, R kl 13 -18, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad, võivad muutuda – täpsustame eelnevalt)
6 – 7 mai
16 – 18 juuni (R-P) – täpsustub, kas on 2 või 3 päevane meditatsiooni ja eritehnikate laager
7 -9 juuli või 11 – 13 juuli praktika- kogemuslaager (lõpulaager), R – P 

*
II grupp (29.01.2022 – 4.12.2022)
enamasti kl 10.30 – 18.30
2022.a.
29 – 30 jaanuar
26 – 27 veebruar
12 – 13 märts
9 – 10 aprill
14 – 15 mai
18 – 19 juuni
13 – 14 august
9 – 11 september (R kl 12.00 – 17.00 ja L-P kl 9.00 – 17.00) OMIDAF
8 – 9 oktoober
2 – 4 detsember praktika- kogemuslaager (lõpulaager)
(R kl 13.00-20.00; L ja P kl 10 – 20.00 -kellaajad võivad muutuda)

*

KÜSIMUSED JA REGISTREERIMINE: meditatsioonikool@gmail.com

*
*

ÕPETAJA Chandini Sarita, rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee algas 2006 aastal ja ligi aasta on ta mediteerinud meditatsiooni sünnimaal – Indias.
Tänaseks omab Sarita sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Sarita on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut, olles juhendanud meditatsioone ka Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias.

Erialalt on ta Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks. Omab psühhoterapeudina pikaaegseid kogemusi psühholoogilise nõustamise alal:  koolis (ta oli üks esimesi koolipsühholoogia teerajajaid), perekondade nõustamises, suhtenõustamises jne. Samuti on ta alates 1997.a. koolitanud täiskasvanute gruppe – suuri ettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).
Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.

 

 

 

 

*
Pildidl on 2 õppegrupp, kes alustas jaan, 2022.a.

Pildidl on 3. õppegrupp, kes alustas mai, 2022.1.

Pildil on 4.õppegrupp, kes alustas okt. 2022

Pildil: suvelaager augsutis, 2022