MEDITATSIOONI ÕPETAJA 1 aastane väljaõpe / III grupp alustab sept 2022

Selle 1 aastase kursusega liigud Sa meditatsioonis teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel.
*
Koolitusel käsitletakse vaid valgustunud meistrite õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.
*
Õpetajana, nõustajana pead  omama piisavat pagasit –  teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool nendest, keda aitad, ning tunda ennast enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas. Nagu kooliski.

*
Kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, on aina rohkem vaja õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni valdkonnas juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi ja rohkem rõõmu. Elukvaliteet paraneb nii neil, kui Sul endalgi.

*
Meditatsiooni õpetaja õppekava on töötatud välja täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile vastavalt
TEADMISEKS:
1. KOOLIDE pedagoogidele ja eripetsialistidele, kes soovivad tulla õppima Meditatsiooni õpetaja kursusele riikliku rahastamisega: saate pöörduda oma koolijuhi poole sooviga selles õppes osaleda. Eesti Meditatsiooni Kooli majandustegevuse teate nr 12794904, leiate EHIS (Eesti hariduse Infosüsteem) registrist SIIT 

2. Eesti Meditatsiooni Kool on ka 
Töötukassa koolituskaardi
koostööpartner

*
DOKUMENDID koolituse läbimise korral:
1) Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
2) rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho aktiivseid meditatsioone üle kogu maailma.
*

AJAKAVA JA ÕPPEMAHT

Meditatsiooni õpetaja kursuse õppemaht kokku on 310 akadeemilist tundi. Täpne ajagraafik allpool: nii juba alustanud (I grupi) jaoks punasega märgitud ajad ja jaanuaris 2022 algava (II grupi) jaoks sinisega märgitud ajad
*
Esimene õppegrupp (pildil) alustas väljaõpet 25. septembril 2021.
Teine õppegrupp alustas 29.jaan.2022.

JÄRGMINE ÕPPEGRUPP (III) alustab sept. 2022. Täpsed kuupäevad 3.grupi jaoks ilmuvad siia hiljemalt 31. märtsiks
Registreerimine: meditatsioonikool@gmail.com
*
Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:
1. Meditatsiooni baasõpe (90 akad.tundi)
2. Meditatsioonijuhi õpe (38 akad tundi) / OMIDAF® kursus 
3. Meditatsiooni õpetaja eriõpe (182 akad tundi)
*

Kursus toimub enamasti 1 kord kuus ja 1. nädalavahetusel
Koolil on vajadusel õigus teha muudatusi (kuupäevad, koolituse toimumise asukoht jm)
NB! Meie kursus jääb intensiivseks – alustame ja lõpetame vastavalt ajagraafikule. Kui tekivad probleemid ruumis kohtumisega, siis toimub kursus neil aegadel zoomis, sest meil on oluline olla kogu aasta intensiivselt selle valdkonna sees, muidu kõik hajub laiali ja kaotab mõtte, kui me hakkame edasi lükkama graafikut kuni piirangute kadumiseni jne. Olen kogenud juba kokku aasta, et selles konkreetses valdkonnas saab suurepäraselt õpet läbi viia zoomis.
*
Iga kuu on erinev temaatika. Koolitusel edastatakse teile vaid valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning vaid neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.
*
Registreerumine on avatud: meditatsioonikool@gmail.com
*
MEDITATSIOONI ÕPETAJA ÕPPEKAVA
Punased ajad on I grupi õppegraafik (õppe periood 25.09.2022 – 21.08.2022)  ja sinised ajad on II algava grupi õppegraafik (õppe periood: 29.01.2022 – 4.12.2022)
*
MEDITATSIOONI SEOSED KEHA, MÕTETE, EMOTSIOONIDEGA

SEPTEMBER 25 – 26 ( I grupp)  / II õppegrupp 29 – 30 jaan, 2022
kl 10.30 – 18.30

Teema: ÜLDTEADMISED. HOIAKUD JA MÕTLEMINE. SEOS MEDITATSIOONIGA. 
Üldteadmised
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
müüdid ja väärarusaamad meditatsioonist
meditatsioon = mõistusepeegli puhastamine
kontsentratsioon, kontemplatsioon, meditatsioon ja ….
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
takistused mindfulness seisundi saavutamisel
pingete tekkimise psühholoogia
tiivad on toredad kui jalad on maas

Hoiakud ja mõtlemine
mõistuse 5 etappi, nende areng
mõistuse poolt juhitud elu: ellusuhtumine, eluraam ja elustiil
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks. Kas mõttepauside loomine või juhtumine?
*

OKTOOBER 23 – 24 ( I grupp) / II algav grupp 26 – 27 veebr, 2022
kl 10.30 – 18.30

Teema: EEE ehk EMOTSIOONID, ENESETUNNETUS, EGO. SEOSED MEDITATSIOONIGA.
*
emotsioonid ja enesetunnetus – seosed meditatsiooniga
emotsioonide olemus ja väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha?
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
eneseteadlikkus
emotsioonide toit – suhted ja suhestumine teistega
suhtumine issendasse – enese väärtustamine, enesehinnang, eneseusaldus ja enesearmastus
suurimad pingekolded: süü, häbi, viha

Ego
ego olemus ja areng
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
ego tugevdamise – nõrgendamise teed ja võimalused
egotuse seisund
*

NOVEMBER 20 – 21 ( I grupp) / II algav grupp 12 – 13 märts, 2022
kl 10.30 – 18.30

Teema: NÕUSTAMISE ABC. INTENSIIVKOGEMINE
*
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
gruperinevused ja võimalikud spetsiifikad
spirituaalse kasvu eripärad
nõustaja enda teadlikkus ja kese

Teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamise kursus
*

DETSEMBER 4 – 5 ( I grupp) / II algav grupp 9 – 10 aprill, 2022
kl 10.30 – 18.30

Teema: IDENTIFITSEERIMINE vs MEDITATSIOON. KEHA KUI INDIKAATOR. HIRM – SUURIM MÕJUFAKTOR
*
identifitseerimise olemus, areng ja jõud
identifitseerimine mõtete, emotsioonide ja kehaga
keha kui indikaator ja keha olevikulisus
keha – panipaik, mineviku säilitaja. Lihasmälu
mis on keha-, mõtte- ja hingeenergia?
kolme energia koostöö

Hirm
hirm, ärevus, stress
hirmu salvestumine
“võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed

*

MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID JA TEADVUSE ERI SEISUNDID

JAANUAR 7 – 8 (R – L) I grupp / II õppegrupp 14 – 15 mai, 2022
kl 10.30 – 18.30 / ruumis või onlines; kellaaeg võib muutuda!

Teema: MEDITATSIOONI SEISUNDI KVALITEEDID
*
üksindus, usaldus, armastus, vabadus, vaikus
selgus ja tõde
olemus, väärtused, seosed
väärarusaamad ja -tõlgendused
*
Lisanüansid:
üksinduse väärtõlgendused
kuidas tekib üksildus
usaldus, uskumine, usk
kas usaldus sõltub välisest?
armastuse 4 kihti
loomingu juhtumine
negatiivne vabadus, positiivne vabadus ja lihtsalt vabadus
mida tähendab Lao Tzu “toimi toimimata”?
vaikuse äratundmine, figuuri ja tausta vahetus
*
VEEBRUAR 5 – 6  I grupp / II õppegrupp 18 – 19 juuni
kl 10.30 – 18.30 / ruumis või onlines; kellaaeg võib muutuda!

Teema: TEADVUSE ERI SEISUNDID. ELU JA EKSISTENTS. ENERGIA
*
elu ja eksistents
elu kui võimalus – kasuta või raiska!
juhuslikkus, kokkulangevus, eksistentsiaalsus, karma
teadvuse eri seisundid
dimensioonitu teadvus
eludraamade lahustumise “valem”
spirituaalse maailma tähtsaim sõna – tunnistaja
*
virgumine, valgustumine, ärksus
virgumise 3 olulist tegurit
satori, samadhi
tšakrasüsteem ja 7 tšakra rollid
6-nda tšakra eriline roll inimese elus
energiate transformeerumine
sama energia  – kas loob või hävitab
*
MÄRTS I grupil ja JUULI II õppegrupil

See kuu on jäetud vabaks, et neil, kes soovivad saada teistsugust tunnetuslikku kogemust, oleks olemas aeg, et teha ühtsama meditatsiooni 21 järjestikust päeva.
Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks kursuste korraldamisel, on organiseerida 21 päevaseid meditatsioonigruppe (21 on oluline arv) ja selleks, et neid gruppe juhendada, on oluline eelkõige selline intensiivkogemus ise saada.
Soovituslik.
*
APRILL 16 – 17 I grupp / II õppegrupp 13 – 14 august
kl 10.30 – 18.30


Teema: AJALISUS-AJATUS, TÕELISUS, EHTSUS. INTENSIIVKOGEMINE
*
siin ja praegu, kohalolu
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
autentsus
aktsepteerimine või jaatamine – mis on neil vahet?
jah-suunaline elu ja ei-suunaline elamine
reaktsioonid ja vastused
sisemine teadmine, intuitsioon
*
Teoreetiliste teadmiste baasil intensiivne praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamine
*
MAI 20 – 22 (R – P) I grupp / II õppegrupp 9 – 11 september (R- P)
R kl 14.00 – 20.00; L ja P kl 10.30 – 20.00


MEDITATSIOONIJUHI ÕPE / OMIDAF® kursus
(trademark Osho International Foundation)

Osho erinevad aktiivsed meditatsioonid
teaduslik areng ja lähenemine
erinevate meditatsioonide olulised “võtmekohad”
juhendamise spetsiifika
*
teoreetiliste teadmiste baasil individuaalne praktiseerimine
tehnikad, praktikad, meditatsioonid
*
JUUNI 4 – 5 (I grupp) / II õppegrupp 8 – 9 oktoober
kl 10.30 – 18.30

NÕUSTAMINE, ABISTAMINE. KONKREETSED TEHNIKAD. PRAKTILINE ÕPE – videotreening
*
nõustamise eripära meditatsiooni 
valdkonnas

probleemi lahendamise võti ja nõu andmine
andmine – jagamine – vastu võtmine
*
sisemise kontakti saavutamise tehnikad

tehnikad emotsioonidega tegelemiseks
tehnikad hirmudega tegelemiseks
kohalolu tehnikad
*
praktiline õpe (videotreening osa päevast)
õpime praktikas, kuidas on suurepärane ja lihtne vastata küsimustele ja esineda grupi ees
*
JUULI I õppegrupil / november II õppegrupil

LÕPUTÖÖ KIRJUTAMINE
*
Õppija koostab lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud ja juhendajaga eelnevalt kooskõlastatud teemal. Referaadi esitlus toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris. 
*
AUGUST 19 – 21 (R – P) I grupp / II grupp 2 – 4 detsember (R-P)
R kl 13.00-19.00; L ja P kl 10 – 19.00 (kellaajad võivad muutuda)
Asukoht kas Tallinnas või väljaspool (teavitatakse edaspidi)


3 PÄEVANE PRAKTIKA – KOGEMUSLAAGER JA 

MEDITATSIOONI ÕPETAJA KURSUSE LÕPETAMINE
*
1. erinevad lühiloengud, arutelud
2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide intensiivne praktiseerimine
3. grupi ees esinemise kogemuslik praktiseerimine: iga õppija esitleb oma lõputöö – referaadi grupile, olles valmis ka tekkinud küsimustele vastama. Lõputöö – referaadi hindamine.
4. lisavõimalus: õppija vastava soovi korral (ja võimaluse olemasolul) meditatsiooni juhendamise praktiseerimine
5. tegevuste arutelud ja analüüsid
6. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine
*
*
Meditatsiooni õpetaja kursus LÕPEB HINDAMISEGA 

  1. REFERAAT

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusaega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Õppija valib kuruse jooksul käsitletud teemade seast endale ise teema, kooskõlastades selle eelnevalt juhendajaga.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub augustikuu praktika- kogemuslaagris
NB! referaat esitatakse ülevaatamiseks juhendajale elektrooniliselt hiljemalt 1. augustiks

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam
selge, lihtne ja arusaadav väljendus
*

2. MEDITATSIOONI JUHENDAMINE, INSTRUEERIMINE

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

*

Väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS JA RAHVUSVAHELINE SERTIFIKAAT

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonijuhi õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral ka inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). Meditatsioonijuhi õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-list osalemine sellel nädalavahetusel (R-P) mil see toimub ja vastava hindamise positiivne läbimine.
*

ÕPPE ÜLDEESMÄRK 
Koolituse läbinu omab laia ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditasiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi teadlikult juhendada meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat
*
KOOLITUSE LÄBINU TEADMISED / OSKUSED

*omab laiaulatuslikku ülevaadet meditatsiooni valdkonnast: meditatsiooni sügavast olemusest, psühholoogilistest seostest, erinevatest teadvuse seisunditest jne. osates neid teadmisi ka edastada viisil, mis loob teiste jaoks rohkem selgust meditatsiooni maailmas

* omab lisaks teoreetilistele teadmistele, piisavat isiklikku kogemusbaasi erinevate tehnikate, meditatsioonide mõjust elukvaliteedile, on võimeline seda teistega jagama, osates neid toetada ning vajadusel mediteerimisel julgustada

* teab OSHO aktiivseid meditatsioone ja seda, kuidas juhendada neile instruktsioonidele vastavalt meditatsiooni gruppe või inimesi personaalselt, teades ka nende meditatsioonide “võtmekohti” ja osates nende soovitamisel lähtuda konkreetsest inimesest

* teab mindfulness seisundisse jõudmise peamisi takistusi, ning oskab sellest vajadusel rääkida ning ka sellekohast nõu anda

* teab meditatsiooni valdkonnas tegutsemise delikaatsust ja selles valdkonnas õpetajana – abistajana ning juhendajana tegutsemise eripära

*

ÕPPEMATERJAL
Koolituse läbimisel saab õppija
1. üldkokkuvõtliku materjali, milles on kajastatud läbitud loenguteemad
2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega

*

TOIMUMISE KOHT: Tao keskus ja Holistika Instituut

KÜSIMUSED JA REGISTREERIMINE: meditatsioonikool@gmail.com

*

Meditatsiooni nõustamise esmaõppe kogemusvideot saab vaadata SIIT
*
*

ÕPETAJA Chandini Sarita, rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee algas 2006 aastal ja ligi aasta on ta mediteerinud meditatsiooni sünnimaal – Indias.
Tänaseks omab Sarita sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Sarita on rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja ning terapeut, olles juhendanud meditatsioone ka Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias.

Erialalt on ta Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks. Omab psühhoterapeudina pikaaegseid kogemusi psühholoogilise nõustamise alal:  koolis (ta oli üks esimesi koolipsühholoogia teerajajaid), perekondade nõustamises, suhtenõustamises jne. Samuti on ta alates 1997.a. koolitanud täiskasvanute gruppe – suuri ettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).
Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.

Tags: No tags