Meditatsiooni õpe

Meditatsioon on väga isiklik asi ja loevad vaid isiklikud kogemused.
Ometi kui tekib hulganisti küsimusi, millele mõistus tahab vastuseid saada, on alguses parem rahustada meie harjumuspärane analüüsisoov maha, ja saada vastused oma küsimustele. Siis saab meditatsiooniga kergemini edasi minna, kuni saadud kogemused hakkavad iseenesest vähendama küsimuste hulka….
Vahel vajab inimene alguses ka mingeid selgitusi oma kogemustele – see annab tuge ja lahendab sageli ka takistusi.

Mina alustasin oma isiklikku meditatsiooniteed nii, et ei olnud kelleltki küsida. Palju läks aega, et enda sees üles leida teadmised. Mäletan kahtlusi ja vahel ka tekkivaid hirme: Miks minuga nii oli? Mida see tähendab? Kas on ikka õige nii tunda? Kas midagi on valesti? jne.

Jah, on võimalik liikuda üksi, iseseisvalt, ja see on ilus viis minna koos iseendaga, kuid nüüd tean oma nõustaaja kogemustest, et mitmetel kordadel oleks inimesed jätnud mediteerimise pooleli. kui ei oleks sattunud minu juurde, ning saanud kas maha rahustatud või edasi minema julgustatud. Teatud pnktidest üle aitamiseks on vajalik kellegi toetus ning teadmised. Ka minul endal olid need punktid olemas, kus oleksin käega löönud, kuid millest õnneks üksi üle sain. Alati see nii aga ei lähe. Vahel (tegelikult sageli) on vaja teist inimest kõrvale.

Meditatsiooni õpet pakun peamiselt nüüd läbi interneti. Me suhtleme kas skype või messangeri teel, aga ka helistades on võimalik. Me räägime meditatsioonist, vastan küsimustlee, annan selgitusi ja juhendeid  – nii üldised kui ka väga konkreetsete tehnikate kohta. Siis saad sa vastava helisalvestise (audio) abil ise praktiseerida ja jälle – kui on vaja küsida oma kogemuse vm kohta – saame seda jällegi arutada eraseansil.

On võimalik ka, et kogu sinu praktiseerimise (mediatsiooni) ajal oleme me ühenduses (nt skype kaudu). Mina vaatlen sinu mediteerimist ja seejärel saame me rääkida. See on hea sel juhul, kui tahad saada teada konkreetseid suuniseid just konkreetsete meditatsioonitehnikate kohta – kas teed seda tehnikat “õigesti”, mida teha teisiti jne, või kui sul oli selle ajal kogemus, mida tahad minuga kohe jagada ja saada teada minu arvamust.

ERASEANSID:

1.5 – 2 tundi
1) praktiline juhendamine, konkreetse tehnika õpe – kuidas teha
2) konkreetse tehnika kogemine – 1 tund
3) järelõpetus – mida vaja muuta + kogemuste jagamine, küsimustele vastused
Kui on soov teha mõnda alltoodud meditatsiooni tehnikaist, siis selle seansi abil antakse suunised, kuidas just seda tehnikat täpselt teha, toimub konkreetse tehnika praktiline korrigeerimine – poosid, liikumine, nüansid + saadakse konkreetne kogemus

(NB! see seanss on ainult konkreetse tehnika keskne, ning ei sisalda üldisi meditatsioonialaseid arutelusid)

Võimalikud meditatsiooni tehnikad:
Osho Dünaamiline meditatsioon;
Kundalini meditatsioon;
Nadabrahma meditatsioon;
Nataraj meditatsioon;
Chakra Heli meditatsioon;
Chakra Hingamise meditatsioon;
Devavani meditatsioon;
Mandala meditatsioon;
erikokkuleppel:
– enesehüpnoos sügavaks meditatsiooniks
– edasijõudnutele võimalikud ka haruldased iidsete tehnikate praktikumid

HIND: 60 eur
(interneti teel kohtudes on seansi hind erinev)

Erivõimalused kokkuleppel: meditatsiooni süvaõpe (kuni 3 tundi); meditatsiooni alane konsultatsioon

Kogemuslugusid seanssidelt: Eha, KaiEha