Meditatsiooni õpe

Meditatsioon on väga isiklik asi ja loevad vaid isiklikud kogemused.
Ometi kui tekib hulganisti küsimusi, millele mõistus tahab vastuseid saada, on alguses parem rahustada meie harjumuspärane analüüsisoov maha, ja saada vastused oma küsimustele. Siis saab meditatsiooniga kergemini edasi minna, kuni saadud kogemused hakkavad iseenesest vähendama küsimuste hulka….
Vahel vajab inimene alguses ka mingeid selgitusi oma kogemustele – see annab tuge ja lahendab sageli ka takistusi.

Mina alustasin oma isiklikku meditatsiooniteed nii, et ei olnud kelleltki küsida. Palju läks aega, et enda sees üles leida teadmised. Mäletan kahtlusi ja vahel ka tekkivaid hirme: Miks minuga nii oli? Mida see tähendab? Kas on ikka õige nii tunda? Kas midagi on valesti? jne.

Jah, on võimalik liikuda üksi, iseseisvalt, ja see on ilus viis minna koos iseendaga, kuid nüüd tean oma nõustaaja kogemustest, et mitmetel kordadel oleks inimesed jätnud mediteerimise pooleli. kui ei oleks sattunud minu juurde, ning saanud kas maha rahustatud või edasi minema julgustatud. Teatud pnktidest üle aitamiseks on vajalik kellegi toetus ning teadmised. Ka minul endal olid need punktid olemas, kus oleksin käega löönud, kuid millest õnneks üksi üle sain. Alati see nii aga ei lähe. Vahel (tegelikult sageli) on vaja teist inimest kõrvale.

Meditatsiooni õpet pakun peamiselt nüüd läbi interneti. Me suhtleme kas skype või messangeri teel, aga ka helistades on võimalik. Me räägime meditatsioonist, vastan küsimustlee, annan selgitusi ja juhendeid  – nii üldised kui ka väga konkreetsete tehnikate kohta. Siis saad sa vastava helisalvestise (audio) abil ise praktiseerida ja jälle – kui on vaja küsida oma kogemuse vm kohta – saame seda jällegi arutada eraseansil.

On võimalik ka, et kogu sinu praktiseerimise (mediatsiooni) ajal oleme me ühenduses (nt skype kaudu). Mina vaatlen sinu mediteerimist ja seejärel saame me rääkida. See on hea sel juhul, kui tahad saada teada konkreetseid suuniseid just konkreetsete meditatsioonitehnikate kohta – kas teed seda tehnikat “õigesti”, mida teha teisiti jne, või kui sul oli selle ajal kogemus, mida tahad minuga kohe jagada ja saada teada minu arvamust.

ERASEANSID:

1. SUULINE MEDITATSIOONI TEAVE JA ÕPE
see on üldine konsultatsioon, laialdane arutelu, küsimused-vastused, vestlus, selgitused selle kohta, mis on meditatsioon ja mida see ei ole mitte, millised on takistused ja kuidas neid ületada, miks teatud kogemused tekivad, kuhu meditatsioon tegelikult meid viib jne. See võib toimuda nii meditatsiooniteed alustades, kui ka vahepealsel ajal, kui on tekkinud asju, mis vajavad vastuseid, segitusi ning arutelu: 1 tund 70 eur

2. ÜHE  KONKREETSE TEHNIKA seanss 
1) praktiline juhendamine – see on tehnikasse sissejuhatav seanss, mis annab suunised kuidas teha just seda konkreetset tehnikat. Selle seansi käigus toimub konkreetse tehnika praktiline korrigeerimine – poosid, liikumine jmt. Kui on soov teha mõnda loetletud meditatsiooni tehnikaist, siis selle seansi abil saab teada, kuidas just seda tehnikat täpselt teha (+nüansid selle tehnika kohta) : 30 min 45 eur

Meditatsiooni tehnikad:
Osho Dünaamiline meditatsioon; Kundalini meditatsioon; Nadabrahma meditatsioon; Nataraj meditatsioon; Chakra Heli meditatsioon; Chakra Hingamise meditatsioon; Devavani meditatsioon; Mandala meditatsioon; enesehüpnoos sügavaks meditatsiooniks (selle puhul erikokkulepped)

2) kui on soov, et JUHENDAJA VAATLEB kuni sa mediteerid selle tehnika järgi ja kui sa tahad peale tehnikat juhendaja konsultatsiooni – juhendaja arvamust selle kohta, kas tegid õigesti või mida sul on vaja muuta seda tehnikat tehes jmt. või tahad saada selgitusi selle kohta, mida kogesid, siis on seanss koos praktilise sissejuhatava osaga: 2 tundi 140 eur

(NB! see seanss on ainult konkreetse tehnika keskne ning ei sisalda üldisi meditatsiooni alaseid arutelusid)

3. MEDITATSIOONI SÜVAÕPE 3 järjestikust tundi – neile, kes soovivad meditatsiooni teema sees olla pikemalt; näiteks omal vabal päeval pühendudes iseendale.

1) seanss sisaldab mitut: nii suulist laialdast meditatsiooni õpet, kui 1 konkreetse tehnika praktilist õpet, juhendaja vaatlust ja järelkonsultatsiooni (vt eespool) : 3 tundi 210 eur

2) neile, kes soovivad teha 2 meditatsioonitehnikat järjest (konkreetsete tehnikate instrueerimised + 30 min vaheaega, kus toimub juhendajaga arutelu või juhendite jagamine + tehnikate tegemine juhendaja vaatlemisel + lühike järeljuhendus juhendaja poolt): 3 tundi 210 eur