Meditatsiooni õpetaja aastane väljaõpe. Uus 10.õppegrupp alustab 28. septembril 2024.a. 1 x kuus L-P / 2 sertifikaati

Eesti Meditatsiooni Kool pakub ainsana Eestis MEDITATSIOONI ÕPETAJA VÄLJAÕPET. See aastane meditatsiooni kursus, mille õppekava vastab riiklikule õppekava standardile, on üks väheseid omataolisi ka kogu Euroopas.
NB! Kuna tegu on ainukordse põhjaliku meditatsiooni õppega, siis annab kool võimaluse samadel alustel ja tingimustel tulla samasse õppegruppi õppima LISAKS KA KÕIGIL NEIL, KES TAHAVAD AINULT ISEENDA JAOKS MEDITATSIOONI PÕHJALIKULT ÕPPIDA ja ei plaani (vähemalt esialgu) seda teistele õpetama hakata.

Meditatsiooni õpetaja meditatsiooni kursus lõpeb 2 sertifikaadiga:

 1. Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
 2. rahvusvaheline sertifikaat, mis annab võimaluse juhendada õpitud meditatsioone kõikjal maailmas.

Meditatsiooni õpetaja kursuse järgmise, 10. õppegrupi õppeperiood on 28 september 2024 – 14 september 2025 (ajagraafik pannakse välja juunikuu esimeses pooles)
Kursus toimub enamasti 1 kord kuus L ja P kl 10.30 – 18.30. Intensiivõppe grupp.

Kui Sa ei ole kindel, kas tahad hakata meditatsiooni õpetajaks
ka sel juhul võid tulla osalema – siis saab sellest meditatsiooni koolitusest meditatsiooni tee iseenda jaoks. Palju võib muutuda ka selle aastaga, mitmetes on see soov tärganud, sest kõik on nii põnev ning meditatsiooni teadmiste-oskuste jagamine hakkab meeldima. Enesekindlus kasvab väga palju selle ajaga, aga kohustust meditatsiooni õpetama hakata ei ole.

Meditatsiooni õpetaja kursus on piisavalt pikk meditatsiooni koolitus
mille käigus liigud Sa oma meditatsiooni teel teise dimensiooni: saad palju uusi teadmisi-kogemusi, mis arendavad Sind ennast ja mida vajad teiste õpetamisel. Sa saad kogeda ise väga palju meditatsioone, sest igal õppepäeval teeme 2-3 meditatsiooni üheskoos läbi. Sa õpid tegema selle aasta jooksul neid meditatsioone õigesti, sest meditatsioonid saavad teha Sulle erilisi kingitusi, kui nad on tehtud võimalikult instruktsioonidele vastavalt. Nii et Sa tunnetad oma elu kaudu, millised muutused hakkavad Sinuga toimuma, saad hulga väga põnevaid teoreetilisi teadmisi meditatsiooni valdkonna kohta üldse ja Sul tekivad omad sisemised teadmised, mis kõik kokku annavad Sulle suurepärase pagasi teiste õpetamiseks ja iseenda kasvuks.

Meditatsiooni õpetaja peab omama piisavat pagasit – teadmisi ja kogemusi, et olla vähemalt ühe sammu võrra eespool neist, keda ta õpetab – nii tunneb ta end enesekindlalt grupi ees. Oluline on õigete teadmiste omamine selles valdkonnas.

Meditatsiooni õpetaja kursusel käsitletakse
vaid valgustunud meistrite (Buddha, Lao Tzu, Osho, Krishnamurti, Gurdijeff) õpetusi, elukäsitlusi, tehnikaid ja meditatsioone.

Selle meditatsiooni kursuse perspektiiv
Meditatsioon on ainuke, mis viib inimese oma tõelise olemuse juurde (jooga tegeleb meelte ja kehaga). Meditatsiooni õpetajaid on üha enam vaja, kuna iga päevaga jõuab meditatsiooni juurde rohkem ja rohkem inimesi, kes otsivad kindlust ning turvalisust, lahendust emotsionaalsetele pingetele, vabanemist emotsionaalsest stressist ning paljudest psühholoogilistest probleemidest. Inimesed otsivad suuremat enesekindlust, turvatunnet  või on tekkinud armastuse defitsiit, hirm ja ärevus. Kuna üha selgemalt mõistetakse, et tasakaalu ja turvalisust ei saa anda keegi väljaspoolt, vaid need on sisemised kvaliteedid, mis tuleb enda seest üles leida, siis ongi tarvis meditatsiooni õpetajaid, kes oskaksid teisi meditatsiooni teel juhendada ja nõustada.
See on ilus tee: Sa näed ja kuuled, kuidas meditatsioon toob inimeste ellu positiivseid muutusi – enesekindlust, armastust, rõõmu, julgust ja kindlustunnet. Elukvaliteet paraneb tohutult nii neil, kui ka sinul endal.

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava
vastab täiendkoolituse riiklikule õppekava standardile.
Eesti Meditatsiooni Kool on Täiskasvanute Täiendkoolitusasutus, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), majandustegevuse teade nr 12794904.

Meditatsiooni õpetaja kursuse dokumendid

Meditatsiooni koolituse läbimine annab 2 DOKUMENTI:

 1. Eesti Meditatsiooni Kooli Meditatsiooni õpetaja tunnistus ja
 2. rahvusvaheline sertifikaat (trademark Osho International Foundation), mis annab võimaluse juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone® üle kogu maailma.

Meditatsiooni õpetaja kursus – üldinfo ja õppemaht

I ja II grupp 310 akadeemilist tundi
alates III grupist, on Meditatsiooni õpetaja koolituse õppemaht 365 akadeemilist tundi
Õppemaht ja meditatsiooni kursuse kestvus muutusid seoses õppepraktikate lisandumisega. Õppepraktikad annavad tulevastele meditatsiooni õpetajatele võimaluse harjutada meditatsioonide läbiviimist ja grupi ees esinemist

Meditatsiooni õpetaja kursus sisaldab:

Meditatsiooni kursus toimub
enamasti 1 kord kuus ja ühel nädalavahetusel. VT KOGU AJAKAVA TEKSTI LÕPUST
NB! Meditatsiooni õpetaja kursus ei sõltu võimalikest valitsuse poolt kehtestatavatest piirangutest: alustame ja lõpetame meditatsiooni kursuse vastavalt ajagraafikule kas ruumis või zoomis, et säilitada järjepidevust ja motivatsiooni.

Meditatsiooni kursusel on iga kuu erinev temaatika.
Meditatsiooni õppes edastatakse osalejatele ainult valgustunud meistrite nägemust meditatsiooni ja selle valdkonnaga seotud aspektide kohta.
Igal kursuse päeval tehakse ka mitmeid meditatsioone ja/või iidseid tehnikaid, ning ainult neid, mis on loodud ja maailmale kingitud valgustunud meistrite poolt.

Meditatsiooni kursusel osalejale antakse kaasa vajalik hulk teoreetilist selgitust psühholoogia ja meditatsiooni omavahelistest seostest, teadmised, kuidas eristada elu muutvaid meditatsioone teistest, mida laialdaselt pakutakse, väärarusaamadest ja palju muud. Kogu meditatsiooni õppel tervikuna aga on kindlalt kogemuslik-praktiline suunitlus, mediteeritakse palju ja õpetatakse väga palju just meditatsiooni tehnikate instruktsioonidest õigesti aru saama, sest mida täpsemini järgitakse instruktsioone ja selgemalt mõistetakse neid, seda rohkme saab meditatsioon inimesega “tegeleda”.  Selle meditatsiooni kursuse ajal muutub tajutavalt osalejate isiklik elu, suhtumine ellu – elusündmsutesse, probleemidesse ja Selline õppekava ülesehitus suurendab meditatsiooni alast teadlikkust märgatavalt ja valmistab ette suurepärase pinnase edaspidi ise õpetama ja gruppe juhendama hakata.

Meditatsiooni õpetaja kursus – õppekava

Moodul: Üldteadmised, hoiakud ja mõtlemine, seos meditatsiooniga

Üldteadmised

Hoiakud ja mõtlemine

Moodul: EEE ehk Emotsioonid, Enesetunnetus, Ego. Seosed meditatsiooniga.

Ego

Moodul: Nõustamise ABC. Intensiivkogemine

Teoreetiliste teadmiste baasil praktiseerimine
isikliku intensiivkogemuse omandamise kursus

Moodul: Identifitseerimine vs Meditatsioon. Keha kui indikaator. Hirm – suurim mõjufaktor

Hirm

Moodul: Meditatsiooni seisundi kvaliteedid

Lisanüansid:

Moodul: Teadvuse eri seisundid. Elu ja eksistents. Energia

Moodul: Meditatsioonide juhendamise õpe / OMIDAF® kursus (trademark Osho International Foundation)

Moodul: Nõustamine, abistamine, konkreetsed tehnikad. Praktiline õpe – videotreening

Videotreening (osa päevast): oskus vastata küsimustele, esineda grupi ees jne.

Moodul (alates kolmandast õppegrupist): Juhendamise oskuste ja teadmiste praktiseerimine

Moodul jaguneb kahele kuule (kummaski kuus 1 õppepäev) ja sisaldab endast juhendamise oskuste ja teadmiste arendamise praktikat väikestes gruppides.
Samuti nimetatud kahl kuul 3-stes või 4-stes gruppides kohtumist (3 tundi), etteantud teema lahti rääkimist omavahel + mediteerimist (instruktsiooni andmise harjutamine)

Moodul (alates kolmandas õppegrupist): Meditatsiooni ja eritehnikate laager (laagrid)

Praktiseerimine ja intensiivkogemine

Lisaks meditatsioonidele, toimub ka eritehnikate praktiseerimine.
Iidseid tehnikaid on kokku 112.
Lühitehnikaid igapäevaeluks on samuti palju.
Moodul võib koosneda kas mitmetest iidsetest tehnikatest ja/või lühitehnikatest või siis mitmepäevasest konkreetsest süvatehnikast, mille käigus liigutakse intensiivselt iseenese sügava tunnetuseni.
See on moodul, mida võivad tulla juhendama ka välisjuhendajad (süvatehnikate puhul)

Moodul: Lõpulaager

(alates 5. õppegrupist on see ühendatud Meditatsiooni ja eritehnikate laagriga)

 1. erinevad lühiloengud või arutelud
 2. erinevate tehnikate ja meditatsioonide praktiseerimine
 3. lõputööde esitlemine
 4. Meditatsiooni õpetaja kursuse lõpetamine ja tunnistuste kätte andmine

Moodul: 21 päevane meditatsioon (või kaks 7 päevast meditatsiooni)

Meditatsiooni õpetaja üheks võimaluseks meditatsiooni kursuste edasisel korraldamisel, on organiseerida erilisi, 21 päevaseid meditatsioonigruppe. 21 päeva baseerub iidsel tarkusel, et just nii kaua kulub vanade harjumuste pööramiseks ehk alles peale 21. päeva on mõistus nõus tegema esimest pööret.
Selleks aga, et neid meditatsioonigruppe juhendada, on oluline eelnevalt ise selline intensiivkogemus isiklikult saada.
21 päevast tsüklit on võimalik läbi teha õppekavast eraldiseisvalt moodustatud ning spetsiaalselt juhendatud grupis (eraldi tasu eest). Toimub onlines.
Seda moodulit võib asendada ka kahe erineva meditatsiooni läbi tegemisega, mõlema kestuseks 7 järjestikust päeva. Sel juhul tehakse need meditatsioonid läbi omavahel organiseeritud grupis (toimuvad onlines)
Kumba varianti tehaks – see on igaühe enda valik.

Õppeaasta ringselt toimub igal õppepäeval mil kohtutakse, lisaks loengutele ka 2 – 3 valgustunud meistrite meditatsiooni.


Meditatsiooni õpetaja koolitus: lõputöö kirjutamine – referaat

Õppija koostab meditatsiooni õppe lõputööks ettenähtud referaadi (3 – 5 trükilehte A4 formaadis) aasta jooksul läbi võetud teemal. Toimub referaadi esitlus. Õppija käsitleb referaadis teemat selelle meditatsiooni kursusel õpitust lähtuvalt ehk valgustunud meistritest ja meditatsiooni valdkonnast lähtuvalt.

Meditatsiooni õpetaja kursus lõpeb hindamisega

1. Referaat

HINDAMISE ALUS: Hindamise aluseks on õppija poolt kirjutatud referaat, pikkusega 3 – 5 trükilehte, A4 formaadis. Referaat tehakse kursuse jooksul käsitletud teemal.

HINDAMISE MEETOD: referaadi esitlus, mis toimub lõpulaagris
NB! õppija saadab referaadi kooli e-postile hiljemalt 15 päeva enne laagri algust.

HINDAMISE KRITEERIUMID:
õpitud materjalist õige arusaam lähtuvalt õppeperioodi jooksul käsitletud materjalist
selge, lihtne ja arusaadav väljendus

2. Meditatsiooni juhendamine, instrueerimine

HINDAMISE ALUS JA MEETOD: õppija presenteerib grupi ees ühte enda poolt valitud OSHO aktiivset meditatsiooni

HINDAMISE KRITEERIUM:
õppija tutvustab instruktsiooni korrektselt ja meditatsiooni instruktsioonis kirjas olevate väljendite ning sõnadega

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Tunnistus ja rahvusvaheline sertifikaat

Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimisel väljastab Eesti Meditatsiooni Kool tunnistuse Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise kohta õppijale, kes on osalenud koolitusel vähemalt 90% ulatuses auditoorses õppes, läbinud 100%-lt individuaalse töö mahu, ning läbinud edukalt hindamise. NB! Õppetööst ei saa puududa kogemus-praktikalaagri ega OMIDAF kursuse toimumise ajal. Hindamist mitte läbinud või hindamisel mitte osalenud või vähema kursusel osalemise aja korral väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht, kasutades sõna “läbima” asemel sõna “osalema”.

Kuna Meditatsiooni õpetaja kursuse läbimise eelduseks on ka Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF® kursus) läbimine, saab õppija selle osa läbimise korral inglise keelse rahvusvahelise sertifikaadi,  mis võimaldab lisaks Eestis juhendamisele, juhendada OSHO Aktiivseid Meditatsioone ® ka erinevates riikides üle maailma (kaubamärgi omanik on OSHO International Foundation). OSHO Aktiivsete Meditatsioonide juhendamise õppe (OMIDAF kursuse) läbimiseks on vajalik 100%-line osalemine antud õppe nädalavahetusel, mil see aset leiab, ja vastava hindamise positiivne läbimine.

Meditatsiooni õpetaja koolituse üldeesmärk

Koolituse läbinu omab ülevaadet meditatsiooni olemusest, nüanssidest ja teadvuse erinevaist seisundeist. Tal on palju meditatsiooni alaseid isiklikke kogemusi. Nende teadmiste ja kogemuste põhjal oskab ta teisi aidata meditatsiooni valdkonnas. Oskab juhendada OSHO aktiivseid meditatsioone ja teab juhendaja rolli spetsiifikat.

Meditatsiooni õpetaja koolituse läbinu teadmised / oskused

Õppematerjal

Koolituse läbimisel saab õppija

 1. üldise ülevaatliku materjali õppeperioodi jooksul läbitud loenguteemade kohta
 2. juhendaja juhendi: OMIDAF® kursuse materjali ehk OSHO aktiivseid meditatsioone tutvustava ja kirjeldava materjali, koos vajalike “võtmesõnade” ja selgitustega

Meditatsiooni õpetaja koolituse toimumise koht:

Enamasti Tao keskuses, 1-2 korda onlines. Meditatsiooni ja eritehnikate laagrid väljaspool Tallinna

Meditatsiooni gruppide koolituse ajagraafik

Alustav õppegrupp 28 september 2024 – 14 september 2025

toimub enamasti 1 kord kuus, L-P (mõned erandid) kl 10.30 – 18.30

2024
28 – 29 september / moodul
11 – 12 oktoober / moodul
16 – 17 november / moodul
6 – 8 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 või 3 päevane, täpsustub)
14-15 detsember / moodul (kas zoomis või ruumis – täpsustub)

2025
4 – 5 jaanuar praktika
1 – 2 veebruar / moodul
märtsis omal valikul kas:
* 21 päevane meditatsioonikogemus onlines (a’1 tund) – õppekava väline intensiivogemise võimalus
* või kaks 7 päevast meditatsioonipraktikat onlines (a’1 tund)
26 – 27 aprill / moodul
17 – 18 mai / moodul
6 – 8 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 või 3 päevane, täpsustub)
5 – 7 juuli või 6 – 8 juuli (täpsustumisel): OMIDAF moodul; esimesel päeval kl 13 – 18; teisel ja kolmandal päeval kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
2 – 3 august / moodul
12 – 14 september või 13 – 14 september (täpsustamisel) – kursuse lõpetamine

9.õppegrupp 27 aprill 2024 – 14 september 2025

toimub enamasti 1 kord kuus, L-P (mõned erandid) kl 10.30 – 18.30

2024 a
27 – 28 aprill moodul 1
25 – 26 mai moodul 2
7 – 9 juuni Meditatsiooni, mindfulnessi ja eritehnikate laager
7 – 8 september moodul 3
11 – 12 oktoober moodul 4
16 – 17 november moodul 5
6 – 8 detsember Meditatsiooni, mindfulnessi ja eritehnikate laager (2 või 3 päevane, täpsustub)

2025 a
4 – 5 jaanuar praktika
1 – 2 veebruar moodul 6
märtsis omal valikul kas:
* 21 päevane meditatsioonikogemus onlines (a’1 tund) – õppekava väline intensiivogemise võimalus
* või kaks 7 päevast meditatsioonipraktikat onlines (a’1 tund)
26 – 27 aprill moodul 7
mai – lõputöö kirjutamine
6 – 8 juuni Meditatsiooni, mindfulnessi ja eritehnikate laager (2 või 3 päevane, täpsustub)
5 – 7(L-E) juuli või 6 – 8(P-T) juuli (täpsustumisel) moodul 8: OMIDAF; esimesel päeval kl 13 – 18; teisel ja kolmandal päeval kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
2 – 3 august moodul 9
12 – 14 september või 13 – 14 september (täpsustamisel) – kursuse lõpetamine

8.õppegrupp 20 jaanuar – 8 detsember 2024

enamasti 1 kord kuus, L-P kl 10.30 – 18.30
Intensiivõppe grupp

2024.a.
20 – 21 jaanuar moodul 1
3 – 4 veebruar moodul 2
23 – 24 märts moodul 3
märtsi alguses kas
21 päevane meditatsioonikogemus onlines (a’1 tund) – õppekava väline intensiivogemise võimalus
või 7 päevane meditatsioonipraktika onlines (a’1 tund)
13 – 14 aprill moodul 4
4 – 5 mai moodul 5
7 – 9 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 või 3 päeva – täpsustub)
6 – 7 või 7 -8 juuli (aeg täpsustub) moodul 6 (zoomis)
3 – 4 august praktika
31 august – 1 september moodul 7 (zoomis või ruumis – täpsustub)
20 – 22 september moodul 8: OMIDAF; R kl 13 – 18; L ja P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
19 – 20 oktoober moodul 9 / Lõputöö kirjutamine oktoobris
9 – 10 november Linnalaager: sisaldab eri- ja lühitehnikaid ning osaliselt praktikat. Majutuse ja toitlustuseta
6 – 8 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 või 3 päeva – täpsustub)

7.õppegrupp 30 september 2023 – 8 detsember 2024:

enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
30 september – 1 oktoober
28 – 29 oktoober
25 – 26 november
1 – 3 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024.a.
13 – 14 jaanuar
3 – 4 veebruar – praktika
märts – intensiivkogemine
2 eraldi meditatsioonitsüklit: 7päeva ja 7päeva (a’ 1 tund päevas) – online
(või võimalus läbi teha 21 päevane meditatsiooni tsükkel (a’ 1 tund päevas) – eraldi tasu eest; onlines)
13 – 14 aprill
4 – 5 mai
7 – 9 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager Nelijärvel (2-3 päeva, täpsustub)
31 aug – 1 september (zoomis või ruumis – täpsustub)
20 – 22 september / OMIDAF: R kl 13 – 18.30, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
19 – 20 oktoober
november: Lõputöö kirjutamine
6 – 8 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus, lõpuaktus, tunnistused (2 – 3 päeva, täpsustub)

NB! õppeaasta jooksul toimub vähemalt ühel korral õppenädalavahetus online keskkonnas (zoomis) – online kogemuse saamiseks antud valdkonnas.

6.õppegrupp 22 aprill 2023 – 9 juuni 2024:

enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
22 – 23 aprill
27 – 28 mai
16 – 18 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager Nelijärvel
15 – 16 juuli
12 – 13 august õpe zoomis (online)
9 – 10 september
21 – 22 oktoober
4 – 5 november
1 – 3 detsember Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024
13 – 14 jaanuar praktika
jaanuarikuu lõpunädalal praktika onlines 3-4 gruppides u 3 tundi omavahel valitud päeval
17 – 18 veebruar praktika
veeebruarikuu lõpunädalal praktika onlines 3-4 gruppides u 3 tundi omavahel valitud päeval
29 – 31 märts OMIDAF, R kl 13 – 18.30, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
20 – 21 aprill
mai – lõputöö kirjutamine ja iseseisev praktika
7 – 9 juuni Meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus, lõpetamine, tunnistused (2-3 päeva, täpsustub)

5.õppegrupp 14 jaanuar 2023 – 9 juuni 2024

enamasti L-P kl 10.30 – 18.30

2023.a.
14 – 15 jaanuar
4 – 5 veebruar
11-12 märts
aprill – iseseisev praktika
20 – 21 mai
16 – 18 juuni, Meditatsiooni ja eritehnikate laager Nelijärvel
2 – 3 september
15 – 16 september zoomis
13 – 14 oktoober
1 – 3 detsember, Meditatsiooni ja eritehnikate laager (2 – 3 päeva, täpsustub)

2024.a.
6 – 7 jaanuar praktika
jaanuari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval
10 – 11 veebruar praktika
veebruari lõpunädalal praktiline töö 3-4stes gruppides (u3t) omavahel valitud päeval
29 – 31 märts OMIDAF, R kl 13 – 18.30, L – P kl 10.30 – 18.30 (kellaajad võivad muutuda)
aprill – lõputöö kirjutamine
18 – 19 mai
7 – 9 juuni, Meditatsiooni ja eritehnikate laager / lõputööde esitlus, lõpetamine, tunnistused (2 – 3 päeva, täpsustub)

Küsimused ja registreerimine

meditatsioonikool@gmail.com

Meditatsiooni õpetaja koolituse õppekava looja ja õpetaja Chandrini Sarita

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeut ja meditatsiooni õpetaja, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht.

Chandini Sarita (Seeda Randroo) meditatsioonitee on kestnud 16+ aastat, millest 9 aastat on õppinud ta meditatsiooni Indias – meditatsiooni sünnimaal, OSHO Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, olles seal ise ka juhendaja.

Tänaseks omab Sarita palju sügavaid isiklikke kogemusi erinevaist teadvuse seisundeist ja meditatsiooni protsessi sügavat mõistmist.

Ta on asutanud ja juhib Eesti Meditatsiooni Kooli, olles ka Osho Eesti Meditatsiooni Keskuse üks rajaja ning juht.

Erialalt on ta aga Tartu Ülikooli diplomeeritud psühholoog, kes on lisaks õppinud 3 aastat ka Geštaltterapeudiks.
Omab üle 25 aasta psühhoterapeudina töötamise kogemusi. Samuti oli ta üks esimesi koolipsühholooge Eestis.
Üle 15 aasta on ta koolitanud täiskasvanute gruppe, enamasti eesti suurettevõtteid (suhtlemine, meeskonnatöö).

Kõik see on avaldanud mõju nii tema enda meditatsiooniteele kui ka tema õpetustele – juhendamistele meditatsiooni maailmas.

 • Seeda-Randroo-orig.pilt-

  Registreeru kursusele

  .