MEDITATSIOONIJUHT, NÕUSTAJA õpe

UUS!  Kolmas õppegrupp alustab 6 veebruaril, 2021. 
Kaks osalemisvõimalust (vastavalt 64 – 93 akadeemilist tundi)

Registreerumine: meditatsioonikool@gmail.com

Kursust viib läbi Chandini Sarita, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht, rahvusvaheliselt litsentseeritud õpetaja

– see õpe on neile, kes soovivad omandada rohkem teadmisi inimpsüühika-mõtlemise-emotsioonide-ego ning meditatsiooni omavaheliste seoste osas, et osata teisi inimesi omandatud info põhjal paremini toetada meditatsiooni teel;

– see õpe on neile, kes tunnevad, et meditatsiooni ja mindfulnessi teel liikumine on nende südamele armas, kes on valmis ise arenema ning saama sügavaid isiklikke kogemusi, avaradamaks oma teadmisi iseenda tõelisest olemusest, kes soovivad teadlikkuse kasvu;

– selle õppe neljas nädalavahetus on neile, kes soovivad hakata juhendama Osho Aktiivseid Meditatsioone

*

TÕENDID, SERTIFIKAADID
Lõpetanud saavad Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi (64 tunnises õppes) ja lisaks juurde Osho Meditatsioonijuhi rahvusvahelise sertifikaadi (93 tunnise õppe korral) 

*

ÕPPE KORRALDUS

VÕIMALUS 1        Meditatsiooni nõustamise õpe
3 nädalavahetust kestev õpe (64 akadeemilist tundi), vt.allpool põhjalik õppekava nädalate kaupa
*
Osaleja saab laialdasi ja uudseid teadmisi meditatsiooni tõelisest olemusest, aga samuti inimmõtlemise protsessist ja emotsioonidest selles kontekstis, kuidas inimpsüühika mõjutab mindfulness seisundi saavutamist. Ta saab teada, mis on takistused selle seisundi saavutamisel või kuidas toetada teisi sel tasakaalu leidmise teel.
Lisaks saab positiivselt mõjutatud ka osaleja isiklik arengutee. Õppe käigus saadakse sügavaid isiklike kogemusi meditatsiooni ning enesetunnetuse vallas. Mindfulness kogemus arendab teadlikkust – võimaldab iseenda paremat mõistmist, millega kaasneb suhtumiste ja hoiakute muutumine.

Need 3 nädalavahetust annavad teadmiste-kogemuste algpagasi teiste inimeste meditatsiooni alaseks toetamiseks.

Minu kui meditatsiooni õpetaja 7 aastane kogemus on, et hea tunne on juhendada, kui lisaks isiklikele kogemustele on juhendajal olemas selline meditatsiooni alaste teadmiste pagas, mis on suurem osalejate omast. Õpetajadki saavad õpetada koolides vaid seetõttu, et nad teavad rohkem kui õpilased ja näevad laiemalt ning kaugemale… Sama ka meditatsioonimaailmas. Nii tekib osalejal usaldus ja endal hea kindel tunne. Kõike ei saagi teada, sest meditatsioonimaailm on lõputu, aga 3 nädalavahetust annavad piisavad teadmised, et end kindlamini tunda.

Selline teadmistepagas pakub võimalust olla Meditatsiooninõustaja rollis.
Kursuse lõpetajad saavad Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi Meditatsiooni nõustamise õppe läbimise kohta (64 akad. tundi).
Hind 420 eur

*

VÕIMALUS 2             lisandub juurde meditatsioonide juhendamise õpe
lisandub juurde 4. nädalavahetus
Õpitakse lisaks juurde, kuidas juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone. Lõpetades selle lisa-osa ehk neljanda nädalavahetuse, saadakse lisaks ka rahvusvaheline Osho Aktiivsete Meditatsioonide juhendaja sertifikaat.

TÄISPIKA ehk neljanädalase õppe (kokku 93 akadeemilist tundi) läbinud Meditatsioonijuht, nõustajal on enesekindluseks vajalik teadmiste-kogemuste pagas, et nii grupis kui personaalselt inimesi meditatsiooniteel nõustada, lisaks ka oskus juhendada Osho Aktiivseid Meditatsioone.
Hind 755 eur

*

OSALEJAD
 – osaleda saavad kõik soovijad, meditatsiooni alane eelkogemus pole vajalik

*

ÕPPEKAVA JA JAOTUS

VÕIMALUS 1          Meditatsiooni nõustamine
3 esimest nädalavahetust ehk 64 akadeemilist tundi

NB! Lisaks alltoodud teoreetilistele teemadele, toimub igal õppepäeval praktika, tehakse mitmeid tehnikaid, saadakse isiklikud meditatsiooni alased kogemused ja/või praktiseeritakse iidseid tehnikaid teadlikkuse laiendamise eesmärgil. Iseseisv töö toimub õppepäevade vahelisel ajal.

1 nädalavahetus  6 – 7 veebruar  kl 10.30 – 18.30

Teema: Üldteadmised meditatsiooni ja mindfulness maailmast. Hoiakud ja mõtlemine.
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
tiivad on toredad kui jalad on maas = kuidas olla meditatiivne ja samas rohkem kui eales – siin ja praeguses hetkes
‘siin – ja praegu’ kohalolupraktikad
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
Hoiakud ja mõtlemine:
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed
ellusuhtumine, eluraam ja elustiil

2 nädalavahetus 27 – 28 veebruar kl 10.30 – 18.30

Teema: EEE ehk emotsioonid, eneseteadlikkus, ego
tunnete virr-varr, segunemine ja muutumise eripära, tunded kui testid
emotsioonide väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha? millised on võimalused?
chakrad ja nende puhastamine
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
tähelepanu ning teadlikkuse laiendamise tehnikad
sisemine jõud
Ego
7 ust ego sisenemiseks
kannatuse loomise mehhanism
ego ja illusioon
pole midagi kaotada peale kannatuse, miks aga kannatusest ei loobuta?
egotuse seisund
meditatsioon ja ego

3 nädalavahetus 6 – 7 märts  kl 10.30 – 18.30

Teemad: Nõustamine, abistamine. Inimeste abistamine hirmu, kui peamise arengu takistaja, korral.
nõustamise eripära meditatsiooni maailmas
nõustaja enda teadlikkus ja oma keskmes olek
sisemise kontakti saavutamise tehnikad
nõustmise ABC
gruperinevused
spirituaalse kasvu eripärad
Hirm
“Võitle või põgene” – instinktivsest kaitsest destruktiivse seisundini
süütunde roll hirmu arengus
hirm ja manipulatsioon
hirmu, viha ja armastuse omavahelised seosed
elu jooksul kogetud hirmu salvestumine kehas – lihasmälus
hirmust vabanemise 4 teed

*

VÕIMALUS 2

lisaks eelmistele tuleb juurde 4. nädalavahetus
toimub olenevalt soovijatest kas 29-31 jaan. 2021 või ka edaspidi
Teema: Osho Aktiivsete Meditatsioonide juhendamine

*
Lisainfo:
TV saade meditatsiooniõppest ja meditatsioonilaagrist
TV saade Eesti Meditatsiooni Koolist
TV saade Hirmust 1 osa ja 2 osa
Artikkel rännakutest sisemaailmas
Artikkel meditatsiooni tervendavast väest
Artikkel meelerahust

OSALEJATE KOGEMUSVIDEO

kursuse lindistus