Zen nõustamine

RONAKI KANDHI – Zen nõustaja ja zen nõustamistehnika õpetaja; arst, holistiline terapeut, TEDx spiiker

Ta on Zen nõustamistehnika looja – jaapanlase, Kenichi Isumarus’e, otsene õpilane. Kenichi Isumaru sai ideevälgatuse, luua zen nõustamine,  tänu india müstikule, Oshole. Kenichi Isumaru on ka Jaapani Kinesioloogia Instituudi president.

RONAKI KANDHI on India Zen nõustamise Assotsiatsiooni president ja Jaapani Zen nõustamise Assotsiatsiooni liige

Ta on samuti sertifitseeritud:
AUM meditatsiooni juhendaja
Kyudo JAAPANI ZEN vibus must vöö
QI Gong
Enesehüpnoos
Osho meditatsioonide juhendaja

Eraseansid 1 – 2 oktoobril (5 seanssi ainult)

Hind
1,5 tundi = 155 eur

*

Lisainfo:

Mis on ZEN?

Sõna zen tuleneb sanskritikeelsest sõnast dhyāna, mis tähendab mõtlust. Budismi levides Indiast Hiinasse jõudis sinna mahajaana-budismi teiste koolkondade seas ka chan, jaapani keele häälduses zen. Seda sõna võiks tõlkida: ‘miski näitab ühte, osutab lihtsale’.

Zen on levinud peamiselt Hiinas, Koreas ja Jaapanis. Läänes on rohkem tuntud Jaapani zen, mis sai läänes populaarseks 1960. aastatel. Jaapani zenil on erandlik positsioon, sest seal saavutas zen oluliselt laiema kandepinna kui Hiinas või Koreas.

*
Zen’is peetakse tähtsaimaks spekulatiivse mõtlemise ületamist.

Pühendunud tegelemine zen tehnikaga, viib spontaanse reaktsiooni täiuslikkuseni, millega kaasneb täpsus ja lihtsus enda mõtete väljendamisel. Zeni meistrid ehk õpetajad eelistavad paradoksaalloogikat, mis hoiab avali me intuitsiooni.
*
ZEN tee:

– Püüd säilitada meeles vaikust – mõelda sõnades ja arutlustes just sel määral kui tarvilik

– Tõelisuse eelistamine väljamõeldistele. See tähendab valmisolekut tunnistada elu tõelisust ilma seda moonutavate kaitsevõteteta

– Toimimatu toimimine (wu-wei) – spontaansuse hindamine; elastsuse ja pehmuse eelistamine survele ja vägivallale

– Meie raskused ei tule mitte sellest, et oleme omandanud võime teadvustatult tähelepanu suunata, vaid sellest, et oleme kaotanud võime hoomata selle taustal suuremat tagaplaani. Tähtis on, et suudaksime alati näha või vähemalt aimata kõige taga ka ühtsust

– Kõhklematu edasiminek – siiruse ja otsekohesuse (nendes väljenduvad isiksuse loomulikkus ja terviklikkus) eelistamine keerutamisele ja teesklusele

– Enesetäiustamine. Kes ei tööta lakkamatult enda kallal, libiseb arengus tagasi.

ZEN – MEELELAADIS

– on keskne püüdetu püüdlus: raugematu sihile suundumine koos asjadel kulgeda, avalduda, toimida laskmisega

– Zenis pole midagi, millesse klammerduda

– Elamine zeni vaimus on sirgel otseteel kulgemine. Kirgastumise saavutamiseks ja zeni harrastamiseks pole tarvis teha vähimaidki pingutusi. Tuleb üksnes viibida seal, kus viibite (oma teel).

– Tegema asudes soovite harilikult midagi saavutada ja klammerdute tulemuse külge. Saavutamise püüdelt saavutamatusele suundudes saate vabaks püüdlemise tarbetuist ja kahjulikest tagajärgedest. Piisab sellest, et teha midagi lihtsalt, ilma erilise pingutamiseta. Edu nimel ülepingutus on liigne, tarbetu taak. Hoiduge püüdest näha midagi iseäralikku ja saavutada midagi erilist. Teil on iseenda ehtsas väärtuses niigi kõik olemas. Kui püüdlete õiges suunas, kaob teis hirm midagi kaotada. Isegi kui püüdlesite vales suunas, ent olete sellest ise teadlik, ei ole te eksiteel.