emotsionaalne vabadus; psühholoogiline abi; töö emotsioonidega; hirm; viha; süü;