Prem Shivani

Shivani (K.Gareiss) on juhendaja Saksamaalt Shivani, kes on õppinud matemaatikat ja psühholoogiat Münchenis.

Pärast täiendavaid koolitusi Ameerika Ühendriikides ja Indias meditatiivsetes ja kehale-orienteeritud teraapiates sai temast Šveitsi teraapia- ja meditatsioonikeskuse kaasasutaja ja kaasjuht.

Osho nägemusest inspireerituna pakub Shivani juba üle 30 aasta Intensiivse Teadlikkuse retriite, treeninguid Who is in? / Satori (Kes on su sees? / Satori = valgustumine, virgumine), Osho meditatiivseid teraapiaid, meditatsioonigruppe ja juhendajate treeninguid, oma keskme leidmise =kesestamise (centering) workshoppe (töötubasid) ja eraseansse erinevates maades.

Ta on juhtinud Intensiivse Teadlikkuse retriite (Who is in?/Satori) järjest 17 aastat. Ta on juhtinud seda protsessi rohkem kui 100 korda üle kogu maailma ja kõige sagedamini Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses Punes, Indias, kuid palju kordi ka Ukrainas, Venemaal, Lätis, Saksamaal, Šveitsis, Türgis ja USA-s. Ta on juhendanud Intensiivse teadlikkuse (Who is in? / Satori) juhendajate treeningut aastast 2006, peamiselt Osho Rahvusvahelises Meditatsiooni Keskuses, kuid vahel ka teistes maades.

Ta on Osho Kesestamise (Centering) ja Teadlikkuse instituudi rajaja.

Prem Shivani, nagu ka teised juhendajad, kelle erinevaid kursusi ja eraseansse Eesti Meditatsiooni Kool organiseerib, on Osho maailmavaate vahendaja ja OSHO Rahvusvahelise Meditatsiooni Kesskuse üks juhendajatest Punes.

Registreerimine: Eesti Meditatsiooni Kool, meditatsioonikool@gmail.com

**

IN ENGLISH

Shivani (K. Gareiss) is from Germany and studied mathematics and psychology in Munich.

After additional trainings in meditative and body-oriented therapies in the USA and in India, she became a co-founder and co-leader of a therapy and meditation center in Switzerland.

Inspired by the vision of Osho, Shivani offers Awareness Intensive Retreats and Trainings (Who is In? / Satori), Osho Meditative Therapies, Meditation Groups and Facilitator Trainings, Centering Workshops and Individual Sessions in different countries for more than 30 years. She is the founder of the Osho Institute for Centering and Awareness.

She has been conducting Awareness Intensive Retreats (Who is In? / Satori) continuously for the last 17 years. She led this process more than 100 times with people from all over the world, most often at the Osho Multiversity in Pune, India, but also numerous times in Ukraine, Russia, Latvia, Germany, Switzerland, Turkey and the USA. She has been offering Awareness Intensive Facilitator Trainings regularly since 2006, mainly at the Osho Multiversity, sometimes in other countries as well.