MEDITATSIOONIJUHT-NÕUSTAJA

Tallinnas, 3 oktoober – 8 november, 2020
1.5 kuune õpe = 64 akadeemilist tundi

Korraldaja: Eesti Meditatsiooni Kool

Registreerumine: meditatsioonikool@gmail.com

Kursust viib läbi Chandini Sarita, Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht, rahvusvaheliselt litsentseeritud õpetaja

– see 1.5 kuune õpe on neile, kes soovivad omandada vajalikud süvendatud teoreetilised teadmised inimpsüühika-mõtlemise-emotsioonide-meelte ning meditatsiooni omavaheliste seoste osas, et osata teisi inimesi personaalselt juhendada ja nõustada meditatsioooni teel, aidata ning toetada neid mindfulness seisundi saavutamisel;
– see õpe on neile, kes juhendavad või soovivad hakata juhendama gruppe, et saada teada, kuidas meditatsioonigruppi õigesti juhendada ja et praktiseerida oma juhendmis-, väljendamis- ja esinemisoskusi;
– see õpe on neile, kes tunnevad, et meditatsiooni ja mindfulnessi teel liikumine on nende südamele armas, kes on valmis ise arenema ning saama sügavaid isiklikke kogemusi, avaradamaks oma teadmisi iseenda tõelisest olemusest;
– see õpe on neile, kes soovivad teadlikkuse kasvu

TÕENDID, TUNNISTUSED
Lõpetanud saavad Eesti Meditatsiooni Kooli tõendi

MEDITATSIOONIJUHT-NÕUSTAJA ÕPE SISALDAB
teadmisi ja oskusi inimeste nõustamisest meditatsiooniteel ja meditatsioonigrupi õigest juhtimisest.  Meditatsioonijuht-nõustaja omab teadmisi meditatsiooni tõelisest olemusest, aga samuti inimmõtlemise protsessist ja emotsioonidest selles kontekstis, kuidas inimpsüühika mõjutab mindfulness seisundi saavutamist. Ta teab ka, mis on takistused selle seisundi saavutamisel või kuidas toetada teisi sel tasakaalu leidmise teel. Meditatsioonijuht-nõustaja on võimeline õigesti läbi viima meditatsioone, toetades osalejate kulgemist isiklikul ja väga individuaalsel arenguteel. Ta omab teadmisi grupijuhtimisest.
Treeningõppe käigus lihvitakse praktilisi oskusi – kuidas viia läbi personaalset nõustamist ja juhendada gruppi. Õpe toetab osaleja enesekindlust grupi juhtimise ja nõustamise osas. Treeningõpe sisaldab ka supervisiooni, tagasisidet ja analüüse.
Lisaks nimetatud oskustele, saab positiivselt mõjutatud ka osaleja isiklik arengutee. Õppe käigus saadakse sügavaid isiklike kogemusi meditatsiooni ning enesetunnetuse vallas. Mindfulness kogemus arendab enesetunnetust – võimaldab iseenda paremat mõistmist, laiendab enesetadlikkust, millega kaasneb suhtumiste ning hoiakute muutmine jmt.

OSALEJAD
 – osaleda saavad kõik soovijad, meditatsiooni alane eelkogemus pole vajalik

– osaleda saavad ka need, kes on eelnevalt on juba osalenud 2,5 päevasel, Meditatsioonijuhi kursusel (korraldatud Osho Meditatsiooni Keskuse poolt), et omandada vajalikud süvendatud teoreetilised teadmised inimpsüühika-mõtlemise-emotsioonide-meelte ning meditatsiooni omavaheliste seoste osas. Lisanduvad ka sügav intensiivne isiklik meditatsiooni kogemus ja teadlikkus ning personaalse nõustamise ja grupi juhendamise oskuste arendamine-praktiseerimine.

ÕPPEKAVA JA JAOTUS
NB! Lisaks alltoodud teoreetilistele teemadele, toimub igal õppepäeval praktika, tehakse mitmeid tehnikaid, saadakse isiklikud meditatsiooni alased kogemused ja/või praktiseeritakse iidseid tehnikaid teadlikkuse laiendamise eesmärgil. Iseseisv töö toimub õppepäevade vahelisel ajal.

1 nädalavahetus  3 – 4 oktoober kl 10.30 – 18.30

Teema: Üldteadmised meditatsiooni ja mindfulness maailmast. Hoiakud ja mõtlemine.
meditatsiooni baasprintsiibid
meditatsiooni alased uuringud
vaatleja – tunnistaja ja mindfulness seisund
ajatelg: minevik – olevik – tulevik
tiivad on toredad kui jalad on maas = kuidas olla meditatiivne ja samas rohkem kui eales – siin ja praeguses hetkes
‘siin – ja praegu’ kohalolupraktikad
takistused mindfulness seisundi saavutamisel, müüdid ja väärarusaamad
Hoiakud ja mõtlemine:
kas mõttetegevust saab juhtida? kui, siis mil moel?
toimivad tehnikad mõttetegevuse jaoks, mõttepauside loomise teed
ellusuhtumine, eluraam ja elustiil

2 nädalavahetus 24 – 25 oktoober  kl 10.30 – 18.30

Teema: Emotsioonid, tundeelu. Eneseteadvus.
tunnete virr-varr, segunemine ja muutumise eripära, tunded kui testid
emotsioonide väljendamine
kas emotsioone saab valitseda? mida nendega teha? millised on võimalused?
psühholoogiline puhastus
meeled ja meeleliste kogemiste tehnikad
chakrad ja nende puhastamine
Enesetunnetus ja eneseteadlikkus
vaimne ja emotsionaalne tasakaal
tähelepanu ning teadlikkuse laiendamise tehnikad
kuidas olla iseenda sisemine tegevjuht?
sisemine jõud

3 nädalavahetus 7 – 8 november  kl 10.30 – 18.30

Teema: Grupijuhtimine ja personaalne nõustamine – intensiivsed treeningõppe päevad
nõustaja enda seisund ja selle kujundamise oskused ning tehnikad
kuidas viia läbi personaalset meditatsiooni-alast nõustamist?
kuidas juhendada gruppi?
esinemine grupi ees
suhtlemisoskuste arendamine
igaüks praktiseerib, märkab, laiendab tähelepanu, teadlikkust ja mõistmist
intensiivne praktiseerimine – igaüks praktiseerib saadud oskusi ning teadmisi
paaritööd ja grupitööd; toimub superviseerimine, tagasiside ja analüüs

Meditatsioonijuht- nõustaja kursuse lõpetamine, tunnistuste kätteandmine.

Meditatsioonijuht-nõustaja kursuse 6 päeva hind on 395 eur

Registreerumine: meditatsioonikool@gmail.com

Lisavõimalus: piisava ja vajaliku huvi korral on Eesti Meditatsiooni Kool valmis organiseerima õppele juurde 4-nda nädalavahetuse konkreetsete Osho aktiivsete meditatsioonide juhendamiseks: 20 – 22 november (eraldi hind).

Lisainfo:
TV saade meditatsiooniõppest ja meditatsioonilaagrist
TV saade Eesti Meditatsiooni Koolist
TV saade Hirmust 1 osa ja 2 osa
Artikkel rännakutest sisemaailmas
Artikkel meditatsiooni tervendavast väest
Artikkel meelerahust