Hüpnoos


Mida lõdvestunumad me oleme seda paremini me ennast tunneme ja mida paremini me ennast tunneme seda lõdvestunumad me oleme.

Meie igaäevaelu põhineb paljuski hüpnootilistele, transi laadsetele reageerimistele, mida juhib meie alateadvus, piirates meid uskumustega, mida õppisime oma lapsepõlves. Tegelikkuses meie mõistus on transs. Muutes selle protsessi vastupidiseks, saame lubada endal lasta lahti nendest valedest uskumustest – mis on Osho Dehüpnoosi aluseks.

See lähenemisviis annab meile võimaluse laiendada oma valikuid, lubades meil vastata olukordadele uuel, rohkem avatumal ja paindlikkumal viisil. Liikudes seejärel enesehüpnoosi saame seda protsessi kohaldada kõikidele osadele meie elus ning eelkõige meditatsiooni. See on suurim vahend.

Hüpnoos ja NLP on väga kasulikud tegelemaks sh:

mitte soovitud käitumismustritega,

füüsiliste sümptomitega, peavalud jms,

allergiliste reaktsioonidega,

suhteprobleemidega,

söömishäiretega,

mitte soovitud uskumustega

ja paljud muude muredega.

Hüpnoteraapia aitab sind saada ühendust sinu peidetud resurssidega ning leida lahendused erinevatele probleemidele.

Sinu alateadvuses on kõik võtmed sinu transformatsiooniks.

Hüpnoos ja NLP aitavad sind luua sellise elu nagu sa soovid mitte sellise elu, mille oled sa pärinud.   

Hüpnoos Lõdvestumiseks

Me kasutame hüpnoosi, et minna sügavamale lõdvestumise seisundisse, sest hüpnoos saab muuta mõistuse kasulikuks sõbraks, toetades sisemist harmooniat ja rahu.

Sa avastad uuesti selle, mida oled koguaeg teadnud aga lihtsalt unustanud: et elu on täis üllatusi ja imesid.

1,5 tundi = 180 eur

NB! seansside tõlke hind (inglise keelest eesti keelde):
kuni 1,5 tundi = 15€
1,5 – 2,5 tundi = 25€
üle 2,5 tunni = 35€
Vene keelse tõlkevajaduse korral hind kokkuleppel

*

Hypnosis

The more relaxed we are, the better we feel, and the better we feel, the more relaxed we are. As we allow this natural, “virtuous circle” to unfold, the unconscious parts of our mind can take advantage of this relaxation and become re-integrated into our life.

Already much of how we live our lives is based on hypnotic, trance-based reactions, dominated by unconscious, restricting beliefs learned in childhood. In fact, mind is the trance. By reversing this process, we can allow ourselves to let go of these false beliefs – the essence of Osho Dehypnosis.

This approach gives us the possibility of expanding our options, allowing us to respond in new, open, more flexible ways. Moving into self-hypnosis, we can then apply this process to any part of our life and particularly, meditation. That is its greatest use.

Hypnosis for Life Issues

Hypnosis and NLP are very useful for:

unwanted behaviors

body symptoms, headaches etc.

allergies

relationship issues

eating disorders

unwanted beliefs

and many other issues

Hypnotherapy assists you to tap into your hidden resources and transform problems into solutions.

Your unconscious mind holds all the keys for your transformation.

Hypnosis and NLP help you to create the life you want rather than the life you inherited.

Hypnosis for Relaxation

We use hypnosis to deepen your relaxation, because hypnosis can turn the mind into a helpful friend, supporting inner harmony and peace.

You can rediscover what you have always known, but simply forgotten: that this life is full of surprises and wonders.