WHO IS IN? / SATORI (valgustumine, virgumine). ZEN KLOOSTRITEHNIKA

WHO IS IN? / SATORI (= valgustumine, virgumine).
See on ERILINE ZEN KLOOSTRI TEHNIKA  (in English below)

9 – 16 juulil esmakordselt Eestis

Nimetatud kursus on tõesti vaid neile, KES ON TÕELISEL OTSINGUTEEL, kes soovivad läheneda valgustumisele, virgumisele, kogeda oma tõelist olemust ja jõuda äratundmisele, kes nad tegelikult oled, mis on nende algolemus.

LISAKS : Satori 7 päevase kursuse läbinutel on lisavõimalus läbida ka 1 nädalane juhendaja väljaõpe, et seda tehnikat ise pakkuma hakata. Väljaõpe toimub: 5 – 8 juuli + 17 – 19 juuli.  See on sertifikaadiõpe.

Võta ühendust: meditatsioonikool@gmail.com

On tarvilik ÕIGEAEGNE REGISTREERUMINE, kuna see range distsipliiniga kursus nõuab pikka ja põhjalikku ettevalmistust. Seega registreeru ASAP (niipea kui võimalik). Kui tunned, et just see kursus sind kõnetab – ära viivita, võta ühendust.

Juhendaja:Prem Shivani Saksamaalt (vt tutvustust kodulehel Juhendajd alt)

Tõlge inglise keelest eesti keelde ja vene keelde (vajadusel)

*KUIDAS JA MIS?

ÜLIM DISTSIPLIIN:

a) nädal aega välismaailmast täielikku eraldatust

b) tehnikavälist omavahelist grupisisest suhtlust ei toimu

– ei sõnalist

– ei silmsidet

– ei peeglisse vaatamist jne.

c) töö varasest hommikutunnist hilisõhtuni

d) punktuaalne ajakava

e) lihtne taimetoit

f) magamine ühes ruumis madratsitel

g) sidevahendid nädalaks hoiul

h) toiduks lihtne taimetoit, puu- ja juurviljad, hommikupuder jne.


*
SATORI KURSUSE SISU: peamiselt töö koanidega ja meditatsioonid
*

MIS ON KOAN

koan = selliste mõistatuslausete lahendamine, mida ei saa lahendada (loogilise) mõtlemise abil. Nt. “kuula, milline on ühe käe plaks” jm.

SATORI grupis kasutatakse erinevaid koane (esimesed 3 päeva koan: “Kes on su sees?”)
*
AJAKAVA:

9 – 16 juuli WHO IS IN? / SATORI

5 – 8 juuli + 17 – 19 juuli juhendajateVÄLJAÕPE (sertifikaat lõpetanutele)
*

HIND:
1) WHO IS IN? / SATORI; 9 – 16 juuli maksab 850 eur (sisaldab kõike, sealhulgas ka 7 ööpäeva majutust, toitlustust jm. kulusid)
2) JUHENDAJA VÄLJAÕPE (lõpetanuile sertifikaat); 5 – 8 juuli + 17 – 19 juuli:maksab 1700 eur (sisaldab sealhulgas osalemist grupis SATORI / WHO IS IN? ning Satori perioodi majutust, toitlustust jm.) Ei sisalda treeningperiooni majutust ja toitlustust.
Juhendaja väljaõppe eelduseks on osalemine grupis WHO IS IN? / SATORI.

Muu vajalik lisainfo registreerunutele.
*

MIS ON ZEN?

Sõna zen tuleneb sanskritikeelsest sõnast dhyāna, mis tähendab mõtlust. Budismi levides Indiast Hiinasse jõudis sinna mahajaana-budismi teiste koolkondade seas ka chan, jaapani keele häälduses zen. Hiina ja jaapani keeles kirjutatakse see mõtlusele keskenduva budismi koolkonda tähistav sõna kanji-märgiga , mida võiks tõlkida: ‘miski näitab ühte, osutab lihtsale’.

Chan’i Hiinasse toonud indialane Bodhidharma rõhutas dharma praktikas
kõige olulisemana meele märkamist, mõtlust, sisemist distsipliini, jättes riitustele teisejärgulise koha. Aastaks 1000 pKr oli chan’ist saanud üks kahest Hiina tuntuimast budismi koolkonnast.

Zen on levinud peamiselt Hiinas, Koreas ja Jaapanis. Läänes on rohkem tuntud Jaapani zen, mis sai läänes populaarseks 1960. aastatel. Jaapani zenil on erandlik positsioon, sest seal saavutas zen oluliselt laiema kandepinna kui Hiinas või Koreas.

*
*

Zen’is peetakse tähtsaimaks spekulatiivse mõtlemise ületamist ja virgumise saavutamist eriliste vaimsete praktikatega. Ei otsita seal mõteteta istumist, vaid keskendutakse mõnele kindlale kōan’ile (eestipäraselt: koan) ehk mõistatuse lahendamisele (kus mõtlemine ei saa tuua vastust).

Zen toetub kahele jalale ehk tehnikale: kōan’id ja mõtluspraktika.

Zen harjutab inimeses, kes sellega pühendunult tegeleb, spontaanse reaktsiooni täiuslikkuseni. Zeni meistrite loetelu, kes on silma paistnud täpsuse ja lihtsusega enda mõtete väljendamisel, on pikk. Zeni meistrid ehk õpetajad eelistavad isiklikku ja individuaalset paradoksaalloogikat tavatõdesid ja -väärtusi pakkuvale formaalloogikale, kuna viimane blokeerib niisuguse psüühilise funktsiooni meis nagu intuitsioon.
*
ZEN tee:

– Püüd säilitada meeles vaikust – mõelda sõnades ja arutlustes just sel määral kui tarvilik, vältides aru iseeneslikku mäletsemist (kavatsemist, unistamist, probleemide kallal urgitsemist, muremõtete mõlgutamist).

 

– Tõelisuse eelistamine väljamõeldistele. See tähendab valmisolekut tunnistada elu tõelisust ilma seda moonutavate kaitsevõteteta.

– Hoolivus teiste olendite suhtes. Budism (ja zen sealhulgas) rõhutab teiste elusolendite suhtes tuntava hoolitsustarbe tähtsust – elava kaastunde ja osavõtlikkuse olemasolu, mis ei jäta kasutamata teiste olendite aitamise võimalusi.

– Toimimatu toimimine (wu-wei) – spontaansuse hindamine; elastsuse ja pehmuse eelistamine survele ja vägivallale / Hiina keeles wú; jaapani keeles mu, ‘tühjus, ilmaolek, olemasolematus’

– Sügav usk tähendab dharmaõpetuse järgimist nii sõnas kui ka teos, samuti seda, et usust osataks hingejõudu ja eluenergiat ammutada ning kogetaks ühtsust millegi kõrgemalolevaga, saamata sealjuures oma usuobjekti sõltlaseks.

– Kõikeläbistav kahtlus. Vankumatu usk budismi põhitõdedesse (näiteks kõigi olendite buda-algesse ehk virgumisvõimalusse) käib zenis käsikäes igihalja kriitilisusega väliste autoriteetide, dogmade, väärvaadete, terve mõistuse, väljamõeldiste jm sellise suhtes. Üks zeni põhimõte on: tapa kõik autoriteedid. Algajale mediteerijale antakse nõu saada vabaks ka siduvaist Buddhaga seotud kujutlustest ja mõtetest. „Kui sinu ette ilmub mediteerides (kujutluses) deemon, tapa see deemon, kui ilmub Buddha, tapa see Buddha!“

– Meie raskused ei tule mitte sellest, et oleme omandanud võime teadvustatult tähelepanu suunata, vaid sellest, et oleme kaotanud võime hoomata selle taustal suuremat tagaplaani. Tähtis on, et suudaksime alati näha või vähemalt aimata kõige taga ka ühtsust.

– Kõhklematu edasiminek – siiruse ja otsekohesuse (nendes väljenduvad isiksuse loomulikkus ja terviklikkus) eelistamine keerutamisele ja teesklusele.

– Enesetäiustamine. Kes ei tööta lakkamatult enda kallal, libiseb arengus tagasi. Kui iidses Hiinas eeldas enesetäiustamise zen karmi askeesi või aastakümnepikkust harjutamist näiteks mingi käsiöö või kunsti omandamiseks, siis tänapäeval võiks enesetäiustamise sihiks võtta mis tahes teadmisi, oskusi, vilumust, meelekindlust, loomulike võimete arendamist tõotava ala. Keskendumist ja meelekontrolli ei pruugi harrastada üksnes pühakojas mediteerides, vaid mis tahes (ka head majanduslikku tulu andvas) tegevuses. Pole juhus, et zen-treening on kindla koha leidnud suurte
*
ZEN – MEELELAADIS

– on keskne püüdetu püüdlus: raugematu sihile suundumine koos asjadel kulgeda, avalduda, toimida laskmisega.

– Zenis pole midagi, millesse klammerduda. Kui zeni tundmaõppijad seda ei näe, tuleneb see sellest, et nad lähenevad zenile liiga innukalt.

– Elamine zeni vaimus on sirgel otseteel kulgemine. Kirgastumise saavutamiseks ja zeni harrastamiseks pole tarvis teha vähimaidki pingutusi. Tuleb üksnes viibida seal, kus viibite (oma teel).

– Tegema asudes soovite harilikult midagi saavutada ja klammerdute tulemuse külge. Saavutamise püüdelt saavutamatusele suundudes saate vabaks püüdlemise tarbetuist ja kahjulikest tagajärgedest. Piisab sellest, et teha midagi lihtsalt, ilma erilise pingutamiseta. Edu nimel ülepingutus on liigne, tarbetu taak. Hoiduge püüdest näha midagi iseäralikku ja saavutada midagi erilist. Teil on iseenda ehtsas väärtuses niigi kõik olemas. Kui püüdlete õiges suunas, kaob teis hirm midagi kaotada. Isegi kui püüdlesite vales suunas, ent olete sellest ise teadlik, ei ole te eksiteel. Kaotada pole midagi. On ainult õige teostuse ehtne jääv väärtus.
*
Kord küsinud psühhiaater zeni õpetajalt: “Kuidas sa tuled toime neurootikutega?” Zeni õpetaja vastas: “Ma viin nad punktini, kus nad ei saa enam ühtegi küsimust esitada.”

**********************************************************************

**********************************************************

IN ENGLISH

The Awareness intensive: WHO IS IN? / SATORI happens in Estonia + TRAINING.
Facilitator: Prem Shivani
Timing:
WHO IS IN? / SATORI 9 – 16 of July 2019
TRAINING: 5 – 8 and 17 – 19 of July 2019
Transalation from english to russian is possible.
*
Registration and questions: meditatsioonikool@gmail.com
Organizer: Chandini Sarita / Seeda Randroo
(Estonian Meditation School and OSHO Meditaiton Center in Tallinn)
Price: 
Awareness intensive WHO IS IN? / SATORI 850 eur (including 7 days accommodation and food etc)
Training 1700 eur (inludes Satori and during Satori the accommodation and food etc). Not include the accommodation and food during the training period.
*
NB! IF YOU HAVE PARTICIPATED BEFORE IN SATORI (in Pune for example) AND WOULD LIKE TO COME TO THE TRAINING PROGRAM HERE IN ESTONIA AND WOULD LIKE TO BE ASSISTANT IN SATORI, THEN LET ME KNOW. There is a special offer then for You.
*
You are very much welcome to the group
And if You would like to learn how to facilitate this group, then to the training too (certificate)
*
About Estonia.
Estonia is an European Union country, safe country and our food have a high quality. No worry at all 🙂
We have more than 30 beautiful beaches here, because Estonia is halfly surrounded by Baltic sea. This info is useful, if you would like to stay for a longer time and enjoy an exotic holiday here.
Estonia have 1245 minors. Beautiful ones.
Estonia is very famous because of unique Singing and Dancing festival, where participate 33 000 singers and 10 000 dancers.
This year the dance celebration 1st event will happening on 4th of July 7pm and singing celebration opening concert is on 6th of July 7pm. These are amazing if somebody would like to be there. Tickets are available already.
You can look and listen here:
Singing festival: https://www.youtube.com/watch?v=iCdS20JUN7M
and dancing festival: https://www.youtube.com/watch?v=DMMnaXUmbGc
Tags: No tags