KONSTELLATSIOONIGRUPID + konstellats. terapeudi sertifikaat

Konstellatsiooni grupid võimaldavad
1) saada konstellatsiooni terapeudi (konstellööri) sertifikaati – see on VÄLJAÕPE, mis kestab 1 aasta ja 2 kuud, lõppedes edukaile sertifikaadiga
2) need, kes ei soovi väljaõpet, saavad osaleda konstellatsiooni grupis vaid iseenda arengu eesmärgil, lahendada iseenda probleeme, leida lahendeid oma laste ja lähedaste probleemidele – teha oma konstellatsioone või osaleda asendajana teiste konstellatsiooides. Grupis on võimalik teha isiklikke konstellatsioone, või siis olla asendajaks teiste konstellatsioonides (sel juhul saab osaleda kogu laupäeva + pühapäev kuni kl 13)

(in english below)

Esimene konstellööri väljaõppe grupp on täis ja alanud on registreerumine uude väljaõppe gruppi.

Allpool on toodud esimese väljaõppe – sügisese grupi kava. Uued huvilised – saate siin tutvuda, aga ette võib tulla mõningaid muudatusi sisus ja ka graafku pikkuses, kuna tegu on esimese väljaõppe grupiga nn. ekspertgrupiga. Uue grupi graafiku paneme kirja uuel aastal. Põhiolemus jääb aga kindlasti samaks – see on tõsine väljaõpe, kus sertifikaadi taotlejad tegelevad palju iseenda probleemide mõistmisega, mineviku puhastamisega, ning koguvad täpseid teadmisi-oskusi-vilumusi, selle kohta, kuidas pere konstellatsioonide looja – Bert Hellinger on oma teraapiat ette näinud (Unmatta Wehrle annab edasi täpselt Bert Hellingeri nägemuse, kuna ta on tema endine õpilane).

ESIMESE VÄLJAÕPPE GRUPI INFO:

KOGU periood: 22.sept. 2017 – 10.nov.2018

Konstellatsiooni grupid:
22. – 24. sept.
27. – 29. okt.
24. – 26. nov.
20. – 22. aprill 2018
27. juuni – 1. juuli 2018 (2 gruppi järjest)

Kogu ajakava on olemas tekstis allpool!

Õpet viib läbi väga kvalifitseeritud juhendaja Unmatta Wehrle Saksamaalt. kes on pere konstellatsioonide rajaja Bert Hellingeri endine õpilane.

Tõlge inglise keelest eesti keelde.

Väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad teisi abistada selle tuntud ja tõhusa meetodi abil: neile, kes juba töötavad terapeutidena, kui ka neile, kes soovivad alles alustada seda teed.
Konstellatsiooonid on Eesti inimeste seas võitnud ülisuure populaarsuse, seega on väga teretulnud uute terapeutide väljaõpe.

Kursus koosneb 4 moodulist: 1 ja 2 moodul on Fundamentaaltreening, ning 3 ja 4 moodul on spetsiaalne süvendatud Terapeudi õpe. fundamentaalõppes töötatakse iseenda juurtega, probleemidega – puhastutakse, ning samal ajal saadakse ka konstellatsioonide energiast arusaam ning suurem mõistmine. Terapeudi õppes õpitakse süvendatult terapeudile vajalikke spetsiifilisi oskusi, teadmisi.

Konstellatsioonigruppidele lisandub vahepealsetel aegadel toimuvad erigrupid, individuaalseansid jm, mis kõik on toetava iseloomuga ning vajalikud.

NB! Fundamentaalõppes võivad osaleda ka kõik need inimesed, kes ei soovi taotleda Konstellatsiooni terapeudi sertifikaati, vaid soovivad töötada omaenda elu problemaatikaga, õppida paremini mõistma oma juuri ning leidma lahendeid.

Kes taotlevad Terapeudi litsentsi, osalevad Fundamentaaltreeningus, Terapeudi treeningus, Erigruppides, Individuaalseanssidel, Meditatsioonidel, praktilistes workshoppides ja teevad uurimistöö. Konstellatsiooni terapeudi õpe lõpeb eksamineerimisega. Edukas lõpetaja saab sertifikaadi.
Miks Terapeudi litsentsi taotlejatel on vaja l’bida nii palju asju?
Kui terapeut hakkab töötama teiste inimestega, aitama neil korda sättida nende elu, tuleb terapeudil omada võimalikult palju selgust iseendas, oma pereüsteemis jne. Sel põhjusel, et hiljem teiste inimestega tööd tehes, ei teeks kahju ei endale ega teistele, ongi Terapeudi treeningus vajalik selline intensiivne programm.

Registreerumine ja küsimused: meditatsioonikool@gmail.com

Kohtade arv on piiratud!

LÄHITUTVUSTUS

KONSTELLATSIOONID – MIS NEED ON?
Konstellatsioon ehk süsteemne paigutus, on mõjus rühmatöö meetod, mille abil saab tegeleda haigussümptomite, korduvate mõtte- ja käitumismustritega, hingeliste ja füüsiliste traumadega, aga ka oma eesmärkide, kutsumuste, erinevate valikute ja võimalustega.

Meetod teeb nähtavaks seosed erinevate inimsuhete vahel, samuti probleemide varjatud põhjused. Nähtavale ilmuvad alateadlikud süsteemsed uskumused; varjatud liikumised, millest ollakse mõjutatud; piirangud ja sõltuvused, mis inimestele süsteemi poolt seatud on.

Konstellatsioon annab võimaluse probleeme lahendada, muutes sellega positiivselt enesetunnet, suhete kvaliteeti, rahulolu ja tasakaalu eneses – mõjutades nii kogu füüsilist ja vaimset tervist.

Konstellatsiooonid on liikumapanev jõud.

PROGRAMM

Tähelepanu need, kes on tutvunud siinse programmiga varemalt: kuni juunikuuni lisasime iga nädalavahetuse Fundamentaaltreeningule 2,5 tundi juurde (hind sellest ei muutunud)!

Programm on jaotatud kahte suurde ossa.

1. FUNDAMENTAALTREENING (tehakse väga palju konstellatsioone) / Moodulid 1 ja 2
On avatud:
– kõigile neile, kes soovivad muuta oma elu, puhastada ja tervendada omaenese “juuri”, soovivad mõista seoseid ning teada saada kuidas peremehhanimsmid toimivad
– neile, kes töötavad juba terapeudina või muul moel teiste abistajatena ning soovivad osaleda Terapeudi treeningus.Üksnes siis, kui tervendate omaenese juuri ja mõistate iseennast ning omaenda peresüsteemi sügavuti, olete te võimelised hiljem töötama teiste inimestega

Fundamentaaltreeningus on võimalik osaleda neil kes soovivad
– võtta osa kogu programmist: sept 2017 – juuli 2018 või kuni terapeudi treeningu lõpuni
– osaleda konstellatsionides vaid mõnedel nädalavahetustel: sel juhul on osalemise võimalus alates laupäevast kuni pühapäeval kl 13-ni. Viimaseid kutsume me külalisosalejateks.

2. TERAPEUDI TREENING (moodulid 3 ja 4)

Terapeudi treening lõpeb eksamineerimisega ja edukad lõpetajad saavad sertifikaadi.

Kõik kes soovivad osaleda terapeudi koolituses, peavad läbima kõik 4 moodulit, osalema erigruppides, individuaalseanssidel, meditatsioonidel, praktilistes worksoppides ning tegema iseseisvat uurimistööd.

Terapeudi treeningus osalejad alustavad sept. 2017 ja lõpetavad treeninguga nov. 2018.

FUNDAMENTAALTREENINGUST lähemalt
Fundamentaaltreening keskendub enese tunnetamisele. Selles töös me liigume tagasi oma juurte juurde. Saame teadlikuks alateadlikest seostest oma elus, mis hoiavad meid tagasi ja ei lase meil elada oma algupärase energia väega, saame teadlikuks, mis nõrgestab meid ja teeb meid õnnetuks.

Iga laps sünnib perekonda ja tal on ema, isa ning võib olla ka vennad-õed. Kõik nad on temaga sügavalt ühendatud juba esimesest eluhetkest saadik, tegelikult juba varemgi. Ka vanavanemad, tädid, onud kuuluvad peresüsteemi.

Ja kõik mis on jäänud lahenduseta ning tekitab rahutust, mõjutab last ja võib olla sügavalt haakunud teatud pereliikme saatusega, olgu ta siis elus või juba surnud. Tunded võivad kanduda talle üle. See aga tähendab, et ta ei ole vaba elamaks omaenese elu.

Tervendades aga neid seoseid, saame elada oma elu täiuslikumalt, olles füüsiliselt ja vaimselt tervemad ja töös edukamad.

See töö aitab meil leida peresüsteemis oma loomulikku kohta ning leida omaenese teed elus.

MIDA FUNDAMENTAALTREENING LISAKS ÕPETAB?
Nähes erinevaid konstellatsioone, õpitakse palju: saadakse Pere konstellatsiooni printsiipide osas nii teoreetilist kui ka praktilist mõistmist. See pole üksnes vaid tehniline asi, vaid hakatakse tunnetama konstellatsioonide energiat. See on sügava mõistmise tulemusel tekkiv suur kasvuprotsess.

AJAKAVA / Moodul 1:

September, 2017
Konstellatsiooni grupp:
R: 22.09 kl 18 – 21
L: 23.09 kl 10 – 18
P: 24.09 kl 10 – 18

Oktoober, 2017
Konstellatsiooni grupp:
R: 27.10 kl 18 – 21
L: 28.10 kl 10 -18
P: 29.10 kl 10 – 18
E: Unmatta Wehrle individuaalseansid

November 2017
Konstellatsiooni grupp:
R: 24.11 kl 18 – 21
L: 25.11. kl 10 -18
P: 26.11. kl 10 -18
E: Unmatta Wehrle individuaalseansid

AJAKAVA / Moodul 2:
Aprill
Konstellatsiooni grupp:
R: 20.04. 18 – 21
L: 21.04. kl 10 -18
P: 22.04. kl 10 -18
E: Unmatta Wehrle individuaalseansid

Juuni – Juuli
Konstellatsiooni grupid (2 järjest):
K 27.06 kl 14.30 – 19
N 28.06 kl 10 – 18
R 29.06 kl 10 – 18
L 30.06 kl 10 – 18
P 01.07 kl 10 – 18

Erigrupid ja individuaalseansid perioodil sept 2017 – juuli 2018:
2. – 8. 10. 2017.
Erigrupp: Meditatiivne teraapia “Tuletades meelde unustatud keele rääkides oma KehaMõistusega” (1 tund igal õhtul peale tööaega; kellaaeg täpsustamisel)

9.12. 2017. kl 11 – 16
Erigrupp: Meditatsioonipäev

14 – 16.02 ning 20 – 21.02. 2018 Unmatta Wehrle individuaalseansid
LISAGRUPP: PERE KONSTELLATSIOONID 16.-18.02.2018.a.

E 25.06. 2018. kl 10 – 18
T 26.06.2018. kl 10 – 18
K 27.06.2018 kl 10 – 13
Erigrupp: „Hirmust usaldusse“

jaanuar – mai 2018
neil, kes jätkavad Terapeudi treeninguga, toimub tutvumine kirjandusega; referaat ühe grupi jooksul toimunud konstellatsioonitöö põhjal (intervjueerimisest alates kogu töö anaüüs terapeudi seisukohast lähtuvalt); koondanalüüs senisest enesearengust

sept – juuli
kogu programmi perioodil toimuvad õhtuti ka meditatsioonid üks kord nädalas.

TERAPEUDI TREENING

Moodul 3

Fundamentaaltreening võimaldas saada teoreetiline ja praktiline arusaam konstellatsioonide baasalustest. Selles moodulis me süvendame seda mõistmist ja õpime, kuidas töötada konstellatsioonidega.

3 moodul on fokusseeritud:
– vanem – laps suhetele (Algne perekond)
– suhted mehe – naise vahel (praegune perekond)
– peresüsteemi varjatud seoste teadlikustamine (nt. kes kellega identifitseerunud on; kes kannab saatust, mis ei kuulu temale; liikmed, kes on süsteemist välja jäänud; seksuaalne vägivald, adopteerimine, keha sümptomid jne)

– kuidas jääda iseendaks
– terapeudi roll
– kuidas klienti intervjueerida
– energia süsteemi sisenemine ja kuidas juhtida ning toetada tervendavaid liikumisi
– kuidas juhtuda konstellatsiooni protsessi erinevatel juhtudel:
* individuaalne konstellatsioon
* grupi konstellatsioon
* organisatsiooni konstellatsioon
* kehaprobleemi konstellatsioon

Kui senini pole veel tehtud, siis siin igaüks käib läbi omaenda algse ja praeguse konstellatsiooni.

Mis iganes probleem konstellatsioonis ilmneb, me siseneme sellesse koheselt. See tähendab, et peale igat konstellatsiooni, annan ma teile aste-astmelise selgituse selle kohta, et te saaksite koheselt õppida.

AJAKAVA / 3 moodul :

August 2018
Treening-grupp
E: 20.08. kl 10 – 18
T: 21.08. kl 10 – 18
K: 22.08.kl 10 – 18
N: 23.08. kl 10 – 18
R: 24.08. kl 10 – 18

September 2018
Treening-grupp
R: 07.09. kl 10 – 18
L: 08.09. kl 10 – 18
P: 09.09.kl 10 – 18
E: 10.09. kl 10 – 18
T: 11.09. kl 10 – 18
K: 12.09. kl 10 – 18
N: 13.09. kl 10 – 18

Erigrupp:
Oktoober, 2018
1 – 7 okt. Meditatiivne teraapia: “Tuletades meelde unustatud keele rääkides oma KehaMõistusega” (1 tund seitsmel õhtul)

Moodul 4
Praktika, supervisioon ja eksamineerimine

AJAKAVA / moodul 4:

November 2018
Treening-grupp
E: 05.11.kl 10 -18
T: 06.11.kl 10 -18
K: 07.11.kl 10 -18
N: 08.11.kl 10 -18
R: 09.11.kl 10 -18
L: 10.11.kl 10 -18

2. – 4.11.18 Unmatta Wehrle individuaalseansid

Lisainfo:
1) 3 ja 4 mooduli vahel toimub töö väikestes gruppides ning iga osaleja koostab vastava protokolli. Praktilise õppe workshopid – „Kuidas juhtida konstellatsiooni“. Osalejad organiseeruvad iseseisvalt vastavalt juhenditele ning praktiseerivad konstellatsioonitööd.
2) Kogu programmi perioodil toimuvad õhtutel meditatsioonid (mitte rohkem kui kord nädalas). Meditatsioonide täpsed ajad ning korrad täpsustuvad.

NB!
Terapeudi treeningus osalejatel on vajalik läbida: Fundamentaaltreening, Terapeudi treening, Erigrupid, Individuaalseansid, Uurimustöö ja Praktika workshopid.
Eksamineerimine toimub Terapeudi treeningu viimastel päevadel. Edukad lõpetajad saavad litsentsi.

Kohtade arv on piiratud!

HINNAD erinevad vastavalt sellele, kui pikalt osaletakse, ning kuidas tasutakse. Kellele programm sobib ning kes soovib osaleda, võtke kindlasti ühendust. Km ei ole meie hindade sisse arvestatud. Koha kindlustamiseks on vajalik ettemakse (NB! ettemakset ei tagastata, kui osaleja loobub kursusest).

LÄBIVIIMINE
Kursust viib läbi kvalifitseeritud treener: Unmatta Wehrle Saksamaalt, Pere konstellatsioonide rajaja, Bert Hellingeri endine õpilane

Kursust organiseerib Eesti Meditatsiooni Kool, Seeda Randroo, EMK rajaja
Kõikides küsimustes olete oodatud pöörduma meie poole: meditatsioonikool@gmail.com

TREENERI TUTVUSTUS:

Unmatta Wehrle on juhendanud alates 1987.aastast gruppe ja andnud individuaalseansse üle kogu maailma.
Ta on registreeritud Saksa naturopaat ja psühhoterapeut.
1985.aastal kohtas ta Oshot ja teamst sai sannyas. Kohtumine Oshoga tõi uue fookuse ta ellu ning tema töösse, mis baseerub meditatsioonil.

Ta on koolitatud:
– Süsteemiteraapias (individuaalne, paaridele ja perele) Wieslochis, juhendaja Dr G. Weber
– Pere Konstellatsioonides, omandanud oskused Bert Hellingeri (Pere konstellatsioonide rajaja) käe all
– Kehale orienteeritud psühhoteraapias, ICEKis, Kölnis (meditatsioon, nõustamine, primaarteraapia, bioenergeetika, hääledialoog)
– Transomaatilise dialoogi teraapias, Akashic protsessis, “Eelmised elud”, Indias ja Kreekas, juhendaja Dr. Devageet Newman (Osho arst)
– ta on sertifitseeritud OSHO meditatiivsete teraapiate juhendaja ja treener; väljaõpe Indias
– kraniosakraalses teraapias, juhendaja Dr. Korpium
– klassikaline homöopaatia ja loodusravi

SEEDA RANDROO TUTVUSTUS

Seeda Randroo on psühholoog (Tartu Ülikool, 1983.a.)., kes on aastakümneid töötanud nõustajana. Lisaks: Geshtaltterapeudi koolitus ja Lahenduskeskse Lühiteraapia õpe. 2009.a. lõoetas Hiina Traditsioonilise Meditsiini 3 aastased õpingus. Isiklik meditatsioonitee sai alguse 2007.a.

Alates 2006.a. on ta pühendanud lisaks psühholoogiale, rohkem end ka meditatiivsele maailmale, et pakkuda teistelegi võimalust ka meditatsiooni ja energiatöö abil oma ellu muutusi luua.

Seeda Randroo on alates 2012.a.OSHO meditatsioonide ja meditatiivsete teraapiate sertifitseeritud juhendaja (litsentsi väljastaja: OSHO Rahvusvaheline Meditatsiooni Keskus Punes/Indias) ja samuti ka OSHO Tallinna Meditatsiooni Keskuse üks rajajaid ning juhte.
Seeda on ka Eesti Meditatsiooni Kooli looja ning juhendaja.

Lisaks erinevate gruppide juhendamisele, viib ta läbi ka individuaalseansse:
– psühholoogiline nõustamine (erinevad sotsiaalsed ning emotsionaalsed suhted, probleemid; isiksuse probleemid: ebakindlus, tahtejõuetus, otsustusvõimetus jne.; negatiivsed seisundid: ärevus, stress, väsimus, apaatsus jne.)
– teraapiad
– individuaalmeditatsioonid
– töö alateadvusega

***********************************************

Family Constellation Training Program

Familiy Constellation is originally developed by Bert Hellinger.

Each child is born in a family, it has mother and father and may siblings. It is deeply connected with them from the first moment of his life may even before. Grandparents, aunts and uncles are also belonging to his family-system. All what is unsettled in his family-system with alive or death people has a deep influence on him. It can be deeply entangled in a destiny of one of the family members death or alive. It can take on feelings from them and so on, that means it is not free to live his own life.

In that work we going back to our roots.

Becoming aware of unconscious dynamices in our lifes.

Dynamics which holding back our original energy and making us weak and unhappy. Through healing this unsettled dynamics, we can live our lifes more free, more fulfield. Being physicaly and mentaly more healthy and being more successful in our work.

This work helps us to find our natural place in our family system and unables us to find our own path in our life.

The program is devided in two big gernal parts:

1) Foundation Part ( Module 1 and 2 )

2) Therapist`s Training ( Module 3 and 4 )

finsishing with excamination (who have succeeded can get a certificate)

when you want to participate in the therapists training, you have to go through all 4 modules. Participating in the extra groups, individuel work, meditations etc. Getting individual sessions.

The foundation training is focused on self-experience.

By watching the constillation, the work will be transmitted to you so you get a basic theoretical and practical understanding of the principles of the Family constellation work.

It is open for all people who want to transform there life.

Cleaning and healing there own roots and understanding the basic tools of Family dynamices.

People who work already in therapy or people who working in helping professions.

People who want to join the therapist training.

(Only when you heal your own roots and having a deep understanding of yourself and your own family-system you will be able to work later with other people.)

Why to do this foundation training ?

In this training we will have a lot of sharings, I will answering your questions which coming up in the constellations, this gives you a deeper understanding about yourself, it will be a growing process for yourself.

for example:

not passing on the unsettled family dynamics to your children, so that they can freely going there own way instead carring a burden on there backs, they will have the whole support from you and the whole family – system, so they are free to live there lifes more happy and successful. And for sure you too.

You may have a new level of communication with your friends.

A new level in your lovelife.

A more fullfield and successful work.

Through this new understanding you can let go of unhealty patterns and ideas, it will expand your life.

There is possible to participate as a “guest” too in Constallation groups on Saturday (hole day) + on Sunday (until 1pm). Guest can participate in extra proups and meditation evenings too. Guest is a participant who participate nonregularly.

Dates:

Foundation Training Module 1

Sept

Fr: 22.9.17 (18 – 21)

Sa: 23.9.17 (10 – 18)

Su: 24.9.17 (10 – 18)

Oct

Fr: 27.10.17 (18 – 21)

Sa: 28.10.17 (10 – 18)

Su: 29.10.17 (10 – 18)

Nov

Fr: 24.11.17 (18 – 21)

Sa: 25.11.17 (10 – 18)

Su: 26.11.17 (10 – 18)

Foundation Training Module 2

April

Fr: 20.04.18 (18 – 21)

Sa: 21.04.18 (10 – 18)

Su: 22.04.18 (10 – 18)

June

Mo: 25.06.18 (18 – 21 )

Tu: 26.06.18 (18 – 21 )

W: 27.06.18 (14.30 – 19 )

Thu: 28.06.18 (10 – 18)

F: 29.06.18 (10 – 18)

Sa: 30.06.18 (10 – 18)

Su: 01.07.18 (10 – 18)

Dates of extra Groups and individuel sessions

2. – 8 Oct. 17: Reminding to yourself for forgotten language Talking to your

body/mind (7 days 1 hr per day)

2. Dec. Meditationsday (11 – 16)

15 – 22. Febr. 18: Individuel sessions with Unmatta Wehrle

25.06.18 (from 10am) – 27.06.18 (to 1pm) „ From fear to trust“ with Unmatta Wehrle

* (The cost of the extra groups and sessions are not in the training price included)

THERAPIST’S TRAINING

Module 3

During the foundation training you got a basic theoretical and practical understanding of the principles of the Family constellation work.

In module 3 we will deepening this understanding and learn how to work with constallations.

This module is focused on:

relationship between parent and child (Family of origin)

relationship between man – woman (Present family)

becoming aware of the hidden dynamics in a family-system

for example: members who are excluded, who are identified with whom, who is carry a destiny which not belongs to him, sexual abuse, adoption, body symtoms, and so on.

Organisation constallation

How to stay with yourself

The role of the therapist

How to lead a interview with the client

Entering in the systemic energy field and guiding and supporting the healing movements.

If not done yet, each of you will have his own original and present constellation.

What ever issue brings a constallation we will look into it directly.

That means after each constallation I will make the constallation transpartent to you (step by step), so you can directly learn.

How to set up:

Individual constallation

Group constellation

Organisation constallation

Body issuse constallation

Dates:

Aug

Mo: 21.08.18 (10 – 18 )

Tu: 22.08.18 (10 – 18 )

W: 23.08.18 (10 – 18 )

Thu: 24.08.18 (10 – 18 )

Fr: 25.08.18 (10 – 18 )

Sept

Fr : 07.09.18 (10 – 18 )

Sa: 08.09.18 (10 – 18 )

Su: 09.09.18 (10 – 18 )

Mo: 10.09.18 (10 – 18 )

Tu: 11.09.18 (10 – 18 )

W: 12.09.18 (10 – 18 )

Thu: 13.09.18 (10 – 18 )

Dates of extra Groups

1. – 7 Oct. 18: Reminding to yourself for forgotten language Talking to your

body/mind (7 days 1 hr per day)

* (The cost of the extra groups and sessions are not in the training price included)

Between Module 3 and 4 the participants can practice with themselves in a little group-format (which they organizing themselves)

each one has to make a protocol of one constallation he has done in the group.

Module 4

Practice and supervision and examination

Nov

Mo: 05.11.18 (10 – 18 )

Tu: 06.11.18 (10 – 18 )

W: 07.11.18 (10 – 18 )

Thu: 08.11.18 (10 – 18 )

Fr: 09.11.18 (10 – 18 )

Sat: 10.11.18 (10 – 18 )

Extra sessions:

2. – 4. Nov. 18 Individual sessions mit Unmatta Wehrle

* (The cost of the extra groups and sessions are not in the training price included)

Organisation: Estonian Meditation School; Sarita / meditatioonikool@gmail.com

Trainer: Unmatta Wehrle from Germany
is facilitating since 1987 groups and gives individuel sessions with people all over the world.
She is a registered Geman naturopath and Psychotherapist (HP)
1985 she met Osho and became Sannyasin, Meeting him brought a new focus in her life and her work, which is based in Meditation.

Trained in:
Systemic Therapy (individuell, couple and family) in Wiesloch with Dr. G. Weber.
Familiyconstellation with Bert Hellinger.
Body oriented Psychotherpy in ICEK in Köln ( Meditation, Counseling, Primary Therapy, Bioenergetic, Voicedialog)
Transomatic Dialogue therapy, Akashic processes, Past life in India and Greece with Dr. Devageet Newman,
Certified Osho Meditative Therapies facilitator & trainer in India

Cranio Sacrale Therapy by Dr. Korpium
Classical Homöopathy and other natural medicines

Tags: No tags