Unmatta Wehrle

TUTVUSTUS
on juhendanud alates 1987.aastast gruppe ja andnud individuaalseansse üle kogu maailma.

Ta on registreeritud Saksa naturopaat ja psühhoterapeut.
1985.aastal kohtas ta Oshot ja teamst sai sannyas. Kohtumine Oshoga tõi uue fookuse ta ellu ning tema töösse, mis baseerub meditatsioonil.

Ta on koolitatud:
– Süsteemiteraapias (individuaalne, paaridele ja perele) Wieslochis, juhendaja Dr G. Weber
– Pere Konstellatsioonides, omandanud oskused Bert Hellingeri (Pere konstellatsioonide rajaja) käe all
– Kehale orienteeritud psühhoteraapias, ICEKis, Kölnis (meditatsioon, nõustamine, primaarteraapia, bioenergeetika, hääledialoog)
– Transomaatilise dialoogi teraapias, Akashic protsessis, “Eelmised elud”, Indias ja Kreekas, juhendaja Dr. Devageet Newman (Osho arst)
– ta on sertifitseeritud OSHO meditatiivsete teraapiate juhendaja ja treener; väljaõpe Indias
– kraniosakraalses teraapias, juhendaja Dr. Korpium
– klassikaline homöopaatia ja loodusravi
ERASEANSID:
Pere konstellatsioonid / Family constellation
Transomatic Dialogue
Eelmised elud
UNMATTA ERASEANSSIDE HIND:
1h 20min = 120€
1,2 – 2,5 tundi = 170€

 

UNMATTA
She is facilitating since 1987 groups and gives individuel sessions with people all over the world.
She is a registered Geman naturopath and Psychotherapist (HP)
1985 she met Osho and became Sannyasin, Meeting him brought a new focus in her life and her work, which is based in Meditation.

Trained in:
Systemic Therapy (individuell, couple and family) in Wiesloch with Dr. G. Weber.
Familiyconstellation with Bert Hellinger.
Body oriented Psychotherpy in ICEK in Köln ( Meditation, Counseling, Primary Therapy, Bioenergetic, Voicedialog)
Transomatic Dialogue therapy, Akashic processes, Past life in India and Greece with Dr. Devageet Newman,
Certified Osho Meditative Therapies facilitator & trainer in India

Cranio Sacrale Therapy by Dr. Korpium
Classical Homöopathy and other natural medicines
PRIVATE SESSIONS:
Family constellation
Transomatic Dialogue
Past life
PRICES:
1 hr 120€
2-2,5 hr 170€

Tags: No tags