SHO Müstiline Roos

OSHO meditatiivne teraapia „MÜSTILINE ROOS” (english below)
Juhendajad: Sarita ja Vairagya
Registreerumine: meditatsioonikool@gmail.com
OSHO on loonud selle võimsa meditatiivse teraapia, öeldes: „Ma olen loonud palju
meditatsioone, aga „Müstiline Roos” on kõige elutähtsam, essentsi puudutavam,
fundamentaalsem… see on esimene tõeline läbimurre peale 25 sajandit tagasi loodud
Vipassanat.”
„Müstiline Roos” on 3 nädalane protsess:
Esimene nädal: naermine, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval. See eemaldab teie
sisemised tõkked ja kogu allasurutuse – kõik selle, mis takistab teie spontaanset ja
loomupärast rõõmu.
Teine nädal: nutmine, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval. See paljastab teie järgmise
allasurutud kihi, kogu agoonia ning pisarad ja te tunnete suurt südamekergendust, olles
vabanenud valust ja kannatustest.
Kolmas nädal, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval: vaatleja mäetipul – põhjalikult
puhastatud südamega, lihtsalt istumas vaikselt meditatsioonis.
Pisarad toovad välja kogu agoonia, mis on te sees varjul ja naerja viib endaga kaasa kõik,
mis on takistanud teie ekstaasi.” /OSHO/
Registreerumine kindlasti vajalik meditatsioonikool@gmail.com
Info:
gsm: +372 5666 0348
___________________________________________________________
Most powerful OSHO meditative therapy “Mystic Rose”
Place: Estonia
Registration: meditatsioonikool@gmail.com
Facilitators: Sarita and Vairagya
Osho created this powerful meditative therapy saying, 'I have invented many meditations,
but perhaps this will be the most essential and fundamental one … it is the first major
breakthrough since Vipassana 25 centuries ago.'
It is a 3-week process:
First week: laughing for 3 hours for seven days. This removes all the inhibitions and
repression that hinder our spontaneous laughter and natural joy.
Second week: crying for 3 hours for seven days. This uncovers the next layer of
repression, all the agonies and tears, and provides for a great unburdening of pain and
suffering.
Third week: the -watcher on the hill.- With a thoroughly cleansed heart, just sitting silently
in meditation.

Tears take out all the agony that is hidden inside you and the laughter takes away all that
is preventing your ecstasy. /OSHO/
It is necessary to register in advance.
Interviews with facilitator will be held before the start of the course.
Registration is needed: meditatsioonikool@gmail.com
Info:
gsm: +372 5666 0348

Tags: No tags