Sheelu – Who is in?

Zen-kursus: Who is in? (english description below)
Eestis, 30.juuni – 3.juuli
Juhendaja: Sheelu, Osho Rahvusvahelisest Meditatsiooni Keskusest, Punest
Registreerumine: oshomeditatsioonikeskus@gmail.com
Antud kursus, mis põhineb traditsioonilistel zen-tehnikatel, on loodud nii, et kogu energia
oleks suunatud iseenda olemuse avastamisele.

Töötame koaniga* “Who is in?”. See aitab läbistada oma harjumuspärased maskid ja
teesklused. Sa avastad endas aspekte, millest varem ei teadlik ei olnud ning koged ennast
täiesti uuel viisil, värskelt, otseselt, teispool ideid ja mineviku muljeid. See toob sulle
sügavat lõõgastust ja hetkes olemise rõõmu.
Samuti koged, kuidas autentselt suhelda ja teist hinnanguvabalt kuulata.
Kursus on kohapeal ööbimisega ning veedad 3 päeva (24 tundi ööpäevas) vaikuses, välja
arvatud seansside ajal.
Antud protsess on väga kasulik kõigile, kes on huvitatud enda sügavamast tundma
õppimisest, olgu see siis su esimene kogemus enda avastamisel või oled sellel teel juba
pikemat aega. Võid saada selgust, kuidas elus edasi minna ning see tugevdab su sidet
kõikumatu keskmega.
*Koan tähendab küsimust, millele ei saa vastata – vähemalt mitte ratsionaalse meelega
Kursusel olemas tõlge.
Kuupäevad: 30. juuni (alates kella 8st), kuni 3. juulini (kella 17ni).
Kursuse läbiviija: Sheelu
Biograafia:
Sündinud Californias, hariduse sai Stanfordi ülikoolis vabade kunstide erialal, seejärel
magistrikraadi haridusteaduskonnas, millele omakorda järgnes kraad juura erialal. Pärast
kolme aastat juura praktiseerimist, 30-aastaselt, läks ta Indiasse, olles autentsema elu
otsingul.
Sealt alates on ta suurema osa ajast veetnud Osho Meditatsioonikeskuses, uurides ja
juhendades erinevaid meditatsioonitehnikaid, Osho meditatiivseid teraapiaid ja teisi
transformeerivaid protsesse.
Alates oma esimesest "Teadlikkuse intensiivkursusest" 1977. aastal on ta sellel kursusel
mitmel järgnevalgi korral osalenud ja iga korraga sügavamale enda sisse läinud. Ta on
seda kursust viimased 20 aastat juhendanud ning on tänulik, et saab seda elumuutvat
protsessi teistega jagada.
___________________________________
Zen-course “Who is in?”
In Estonia, 30.juuni – 3.juuli

Registration: oshomeditatsioonikeskus@gmail.com
Facilitator: Sheelu, from Osho International Meditation Center, Pune
The structure of this course, based on traditional Zen techniques, is designed to focus your
total energy into the search for who you really are.
We work with the koan*, “Who is in?”. This helps you to penetrate beyond your habitual
masks and pretensions. You will discover aspects of yourself you have not recognized
before, and you can experience yourself in a totally different way, freshly, directly, beyond
ideas and past impressions. This will bring you profound relaxation and joy, from being in
the present moment.
You will also gain experience with communicating authentically and listening to another
without judgment. (Sarita, please take this out if you think it doesn’t add anything or if you
want to keep the description shorter.)
The course is residential, and you will be in silence for 3 days, 24-hrs a day, except during
the sessions.
This process is very helpful for everyone who is interested to know themselves more
deeply, whether it’s your first experience with self-discovery or you have been on this path
for a long time. It can give you clarity about how to move on in your life, and it will
strengthen your connection to your unmoving center.
*A koan is a question that cannot be answered – at least, not with the rational mind.
Dates: 30June (starting at 8pm), until 3July (5pm)
Facilitator: Sheelu
Biography:
Born in California, Sheelu received a liberal arts education at Stanford University, and then
a Master’s Degree in Education, followed by a law degree. After practicing law for three
years, at the age of thirty she left for India, in search of a more authentic life.
Since then, she has spent most of her time at the Osho International Meditation Resort in
Pune, India, exploring and facilitating various techniques for healing and transformation.
Since her first Awareness Intensive in 1977, she has participated in the process many
times, diving deeper into herself each time. She has been facilitating it for others for the
past twenty years, grateful for the opportunity to share this life-transformative process.

Tags: No tags