Gurdjieffi müstilise tantsud

“On võimalik lõpetada olemast masin, kuid selleks on vaja esmalt masinat tundma õppida.
Kui masin ennast tunneb, pole ta enam masin, mitte enam selline masin nagu
varem.” Gurdijeff
Gurdjieff oli valgustunud müstik, kirjanik ning tugev templitantsu (pühatantsu) õpetaja. Ta
sündis 1866. aastal Kaukaasias, piirkonnas, kus oli palju erinevaid kultuure ja usulisi
mõjutusi, mis pakkusid tema teadmishimulisele meelele palju huvi. 20-aastaselt läks ta 20
aastat kestvale rännakule Lähis-Idasse, Kesk-Aasiasse, Gobi kõrbe, Tiibetisse, Indiasse ja
Egiptusesse, tahtes mõista elumõtet. Ta külastas salajasi kloostreid, templeid ja
esoteerilisi koole, kus talle tutvustati püha muusika ja tantsude erinevaid vorme. Tagasi
tulles sai tema missiooniks need praktikad kaasaja maailma ette tuua. Ta lõi umbes 250
liikumist muusikale, mille De Hartmann tema abiga valmis tegi. Gurdjieffi pühad liigutused
lasevad meil ennast selle Maa, pinna ja keha sisse ankurdada.
GURDIJEFFI LIIKUMISED. Pühad tantsud.
Gurdjieff palus need liigutused teaduslikult edasi anda. Need võivad meid viia uuele
teadvuse tasandile, kus on selgus, avarus ja ühtus. Need pakuvad väga erilisi seisundeid,
mis võimaldavad meil näha kuivõrd oleme enda automaatsete reaktsioonide, tunnete ja
käitumise vangid. Kuid samal ajal võivad need kaasa tuua ka täiesti uue kvaliteedi:
tähelepanu, lõõgastumise ja teadlikkuse meie igapäevaelu südamesse. Tähelepanu on
vaja hoida kogu aeg kehal. Me näeme, kui laiali paisatud me oleme ning kui taas
keskmesse tuleme, valmistame ennast ette hoopis peenema ja sügavama energia
vastuvõtmiseks, mida enne pole teha saadud.
Peame üha uuesti ja uuesti lahti laskma pingest, mis tekib läbi hirmu, saavutus- ja
saamaiha jne. See takistab väljendamise vaba ja sügavat voolamist ning tantsude püha
mõtet. Õpime nendes olema süütuse, sisemise uudishimu, entusiasmi, usalduse ja…
huumoriga! Liigutused aitavad harmoonilisel viisil luua teadlikkust kolme põhikeskusesse:
füüsilisse, emotsionaalsesse ja intellektuaalsesse, mida Gurdjieff nimetas inimese
harmooniliseks arenguks. Siis ilmneb uus kvaliteet: kohalolu. Kohalolu tugevnedes saabub
seni harjumuste poolt piiratud kehasse uus elu. Meis tärkab uus elujõud, tänu millele
tõmbub iseloom tagasi ja läbi hakkab kiirgama kohalolu… unustamatu kogemus! Need
õpetavad meile polaarsuste kohtumist: spontaansus ja distsipliin, andmine ja
vastuvõtmine, keskendumine ja lõõgastus, Zorba ja Buddha. Igal liigutusel on oma
tähendus. Need on hämmastavalt mitmekesised, tõmmates tähelepanu tervele olemusele:
sisemisele vaikusele, südame igatsusele, dünaamilisusele, alistumisele ning enneagrammi
ja universaalsete seaduste tõlgendustele. Mõnes liigutuses peitub lihtsuse võlu, tuues
meid tagasi lihtsalt elamise ilu juurde. Mõned võivad olla keerulisemad, mis on ohuks meie
väiksele mina-pildile. Kuid samal ajal saame abi liigutuste jõust, muusikast, grupist,
õpetuse väest. Süda, juhtiva jõuna, aitab meil nende väljakutsetest läbi minna, see on
vastakuti seismine oma varjukülgede… ja valgusega.
OSHO Gurdijeffist:
"Üks läbi aegade suurimatest meistritest, George Gurdijeff, oli harjunud ütlema, et inimene
on sündinud ilma hingeta. Esmalt shokeerib see teid, sest keegi pole kunagi sellist asja
öelnud. Inimene ja sündinud hingeta? Kõik religioonid on kogu aeg korranud, et inimene

on sündinud hingega, aga Gurdijeff on tõele lähemal. Ta võib olla shokeeriv, aga ta püüab
tuua teieni tohutu tähtsusega tõde.
Mida tähendab, et inimene on sündinud hingeta? Seda, et ükski inimene pole sündinud
programmiga, saatusega, ettemääratusega. Inimene on sündinud avatuna – ta võib saada
kõigeks, milleks ta otsustab saada. Inimene on sündinud vabadus.
Seda mõtleb Gurdijeff, kui ta ütleb, et inimene on sündinud hingeta.
Sul tuleb luua oma hing ja igal hetkel lood sa oma hinge, kas teadlikult või alateadlikult.
Kui sa lood oma hinge alateadlikult, ei saa see olla osake kunstist – see ei saa olla, sest
see on nagu joodiku maal. Ta ei ole ise teadlik mida ta teeb, kas ta maalib lõuendile või
seinale või omaenese näole."
(NB! on vaid 2 valgustunut-müstikut, kelle kohta OSHO pole öelnud ainsatki "aga",
ning nendeks on Lao Tzu ja Gurdijeff )
KURUSE TOIMUMISE AEG
7. – 8. oktoobril kl 10 – 16 Tallinnas
Registreerumine vajalik: meditatsioonikool@gmail.com
JUHENDAJA
DHYANPREM on ligi 20 aastat mediteerinud ja töötanud Rahvusvahelises Osho
Meditatsioonikeskuses. Ta on õppinud ulatuslikult meisterterapeutide ja kehatöötajate all
Tao, India, Sufi, Juudi ja Jaapani kehatöötehnikate kunsti ja teadust, ning Gurdijeffi
liikumist. Samuti on ta sertifitseeritud šivananda jooga õpetaja. Alates 1997. aastast on ta
juhtinud gruppe, seminare ning pakkunud individuaalseid massaažisessioone üle kogu
maailma, et jagada oma oskusi Belgias, Sitsiilias, Saksamaal, Venemaal, Ukrainas,
Bulgaarias, Kreekas, Leedus, Hiinas, Koreas, Hongkongis, Balil, Hollandis.
*************************************
G.I Gurdjieff
Gurdjieff was an enlightened mystic, a writer, and  a great teacher of Temple Dancing
(Sacred dances) .He was born in 1866 in the Caucasus, in an area where there were
many different cultures and religious influences which stimulated his naturally inquisitive
mind. At the age of 20, he embarked on a 20 years long journey in the Middle East,
Central Asia, Gobi desert, Tibet, India and Egypt, wanting to understand the purpose of
human existence. He visited hidden monasteries, temples and esoteric schools where he
was introduced to many forms of sacred music and dances. On his return, it became his
mission to reveal these practices to the modern worldHe also developed on his own about
250 movements, on a music created through his input and consultation with De
Hartmann.Gurdjieff sacred  movements Deeply anchor us  in to this earth ,this ground, this
body.

Gurdjieff Movements
These Movements are given very precisely by Gurdjieff as a Science and  they
are transmitted this way. It can also transport us to another level of consciousness, lucidity
spaciousness and unity. They offer very special conditions necessary to see how much we
are prisoners of our automatic reactions, emotions and gestures. But at the same time

they may bring another quality of attention, relaxation and self-awareness in the heart of
our daily life Attention of the body is constantly required. We see how scattered we are
and …gathered again, this way preparing ourselves to receive other streams of a finer and
subtle energy, which are not received yet.
Again and again we need to let go of tensions, which appear through fear, desire to reach,
excess of will. etc…. which prevent the free and subtle fluidity of expression and the
sacred meaning of the dances We learn to attend them with innocence, an inner sense of
curiosity, enthusiasm, trust and …humor!  The Movements help us develop in a
harmonious way the awareness of the 3 basic centers: Physical, emotional, and
intellectual.which  Gurdjieff called harmonious development of human. Then, a new quality
happens: Presence. As the intensity of presence rises, a new life inhabits a body up to
now limited by habits. The new life force is awakened in us, a very alive, vibrant state
where the personality withdraws and presence shines through… an unforgettable
experience! They teach us the meeting of both polarities: spontaneity and discipline,
activity and receptivity, attention and relaxation, Zorba and  The Buddha.Every Movement
carries a specific meaning in its form. They have an amazing diversity, pulling on diverse
aspects of the whole of our Being: inner stillness, longing of the heart, dynamism,
surrender and interpretations of the enneagram and universal laws…. Some Movements
can have the purity of a great simplicity, bringing us back to the beauty of a life lived
simply. Some can be of a greater complexity: A threat to the little image we have of
ourselves. But at the same time we are helped by the Force of the Movements, of the
music, of the group, the Force of the teaching. The heart, as a driving force helps us to go
through their challenges, this  is implacable face to face with our shadows…and light

Time and place:
7. – 8. Oct. at 10am – 4pm (10.00 – 16.00) in Tallinn
Registration: meditatsioonikool@gmail.com

Facilitator: Dhyanprem
Born in 1969, Dhyanprem has lived in Pune since 1990.  For nearly twenty years, he has
meditated and worked at the Osho International Meditation Resort.  DP has extensively
trained with master therapists and body-workers in the art and science of Taoist, Indian,
Sufi, Jewish & Japanese bodywork techniques.  He studied Gurdjieff Movements with
Amiyo Devienne & Jivan.  Since 1997, he has lead groups, seminars and offered individual
massage sessions all over the world to share his meditation and healing experiences.
Some of the places include the Institute voor Aandacht & Mindfulness in Belgium, Sicily,
Germany, Russia, Ukraine, Higher School of Social Work and Social Pedagogics
"ATTISTIBA", Latvia,Bulgaria,Greece, Lithuania, China, Korea, Honkong, Bali and the
Humaniversity in Holland

Tags: No tags